Triagering, utredning, behandling och uppföljning

Psykiska eller somatiska besvär, habilitering eller uppföljning? Blåappen hjälper vårdpersonalen genom patientens resa, med ökad kvalitet och minskad administration.

Från 2 veckor till 2 minuter

Inför. Under. Efter. Att insamla patientunderlag och bedriva mätbaserad utredning, vård och uppföljning har tidigare varit tidskrävande. 

Pappersexercis, postgång och manuell scoring gör att bara första fasen av en utredning kan ta flera veckor i anspråk, till stor frustration för patienten. Detta förändrar Blåappen – nu kan vårdpersonalen med ett par klick skicka formulär direkt till patienten, samt andra personer i hens närhet, och få svar på några få minuter. Automatiskt rättat så klart. En snabbare och mer kvalitativ vård, med stora besparingar som följd.

Likvärdig vård inom både öppenvård och heldygnsvård

Från vägen in och vidare till första linje, öppenvård och heldygnsvård – Blåappen standardiserar vårdprocessen och vilka verktyg som används. En patient får samma analys och vård oavsett vilken mottagning eller läkare som tar emot, exempelvis vid bedömning av patientens vårdbehov eller en ADHD-utredning. Information delas enkelt mellan alla intressenter och verksamheten får bra information för vidare verksamhetsutveckling inom organisationen.

Medicinuppföljning

Med hjälp av Blåappen genomför ni uppföljning av medicin på distans.

Patienten rapporterar sina vitalvärden, effekt och biverkningar från sitt hem, skola, eller vårdcentral direkt till mottagningen. Mottagningen kan enkelt koordinera alla pågående insättningar och med ett meddelande informera patienten om resultaten. Ser vitalvärdena bra ut så är det enkelt att skicka ett meddelande som exempelvis ”Dina värden ser bra ut. Vänligen öka dosen enligt schemat.

Att sköta detta digitalt avlastar antal besök till mottagningen drastiskt, samtidigt som patienten slipper åka fram och tillbaka till mottagningen många gånger om. Självklart kan ett medicinprogram kombineras tillsammans med andra skattningar för att få ett brett perspektiv på patienten under resan.

Blåappen i korthet

Enkel för patienten

Stöd för att nå ut till patienten via SMS, och med ett enkelt klick öppnas en snygg och tillgänglig app-upplevelse. Inget krav att patienten skall installera något eller komma ihåg lösenord.

Vårdnadshavare och lärare

Förutom vårdpersonal och patient så kan Blåappen även prata med patientens relationer, som exempelvis patientens föräldrar, lärare eller en god man.

Stöd för forskning

Flera forskningsprojekt pågår baserat på Blåappens data redan idag. Skattningar kan skickas automatiskt och det är möjligt att dra ut information för analys i exempelvis Excel eller SPSS.

Allt du vill veta om Blåappen

Många mätinstrument & verktyg

Blåappen har i dagsläget över 300 olika mätinstrument och verktyg. Som användare hittar du samtliga i Biblioteket när du är inloggad. Om du inte har tillgång till Blåappen i dagsläget men är nyfiken får du gärna höra av dig till oss för mer information.

Nya mätinstrument och verktyg tillförs kontinuerligt, se här vilka som är på gång.

Scoreberäkningar

För många mätinstrument beräknas resultat presenteras i kombination med en eller flera cutoff värden baserade på forskningsunderlag. Att beräkna dessa manuellt är vanskligt och tar tid.

Blåappen beräknar alla resultat automatiskt, och presenterar det grafiskt med färg så att allvarliga indikationer inte missas.

Vidare kan Blåappen visualisera flera resultat i kronologisk ordning, allt för att underlätta så mycket som möjligt för behandlaren. Här visas tre SNAP-IV över tid med sina fyra delscores som exempel:

Koppling till journalsystem

Blåappen stödjer direkt integration till journalsystem men lokal anpassning kan komma att behövas beroende på journalsystem.

Blåappen har också en funktion för att med ett knapptryck kopiera en formaterad text, anpassad för journalsystemet, för att enkelt manuellt kunna inmata resultat i journalsystemet i det fall en full integration saknas.

Organisationsstöd

Blåappen har via Inera automatisk tillgång till alla regioners enheter och personal.

Regionen kan sedan, ner till enhetsnivå, konfigurera vilka skattningar som är tillgängliga och hur dessa skall organiseras för vårdpersonalen. Som exempel kan BUP öppenvård organisera sina skattningar efter vårdområde, medan BUP heldygnsvård kan organisera sig tydligare efter processen inskrivning, under behandling, och utskrivning. Samtidigt har vuxenvården säkerligen valt att i stor utsträckning arbeta med andra skattningar jämfört med BUP.

Detta är ett fullt flexibelt system och skapar stor möjlighet till kontinuerlig verksamhetsutveckling.

Anpassade skattningar baserat på roll, ålder och kön

Många skattningar har olika formulerade frågor beroende på ålder och på vem som besvarar skattningen. Likaså behöver scores ofta tolkas olika beroende på ålder eller kön.

Blåappen hanterar detta per automatik. En cut-off för riskindikation i AUDIT, en skattning för alkoholmissbruk, är som exempel olika för män och kvinnor samt för olika åldersspann. Väldigt enkelt att göra fel här som behandlare men Blåappen håller koll och presenterar automatiskt rätt referensvärden.

Nationella standarder och hög teknisk säkerhet

Med Blåappen sätter vi mål om en helt ny nivå av användbarhet. Att ett vårdsystem är pålitligt och garanterar hög patientsäkerhet är dock det absolut viktigaste, och högsta prioritet är och förblir att Blåappen följer nationella standarder och har högsta säkerhet.

Blåappen är baserad på Ineras standarder kring både användar- och enhetsstrukturer (HSA), patientinformation från 1177, autentisering med SITHS (smarta kort) och auktorisering med hjälp av medarbetaruppdrag. Patienter identifierar sig med BankID och Freja+. All kommunikation är krypterad, både till användare och mellan maskiner.

Läs mer om våra standarder och integrationer.

blåappen patientens resa

Patientens resa

Blåappen följer patienten genom hela resan från intag, första mötet, utredning, behandling och uppföljning.

Klicka här för att se bilden i full storlek

Intag
Oavsett hur patienten kommer in till mottagningen, exempelvis via telefonsamtal, via 1177 eller som remiss så finns Blåappen där för att stötta vårdpersonalen. Patienten registreras av vårdpersonalen i Blåappen och sedan kan skattningar skickas digitalt samt ge stöd för vårdpersonalen i möten.

Triagering
Före, eller under ett första möte (gärna på distans), kan Blåappen användas för att triagera patienten. BCFPI har blivit en standard för BUP, men det är fullt möjligt att använda andra verktyg, eller en kombination av verktyg. Er verksamhet kan bygga era egna standardiserade triageringsprogram, som kan variera exempelvis på patientens ålder eller andra förutsättningar.

Utredning
Från första mötet och fram till diagnos stöttar Blåappen med mer detaljerade verktyg, gärna i form av standardiserade program för att öka kvaliteten i vården. Standardprogram som nybesök eller ADHD kan se till att alla patienter får en mer lika utredning, och skapa ett bra underlag för verksamhetsutveckling och forskning.

Behandling
Med dagböcker och meddelande kan vården ha en löpande dialog mellan behandlare och patient. Medicininsättning på distans sköter Blåappen med automatik och avlastar ge vårdpersonalens administration stort. Vården undviker på detta sätt många besök till mottagningen.

Uppföljning
Efter (eller under behandlingen) kan Blåappen genomföra uppföljningar. Dessa kan pågå i flera år och i olika intervaller. En strålbehandlingsmottagning för cancer kan önska följa upp patienten kvartalsvis i fem års tid efter avslutad behandling. En ryggavdelning kan önska följa upp sina kroniska patienter en gång i halvåret för deras spinalsmärta under resten av patientens liv. En BUP-mottagning kan önska få in data från sina ADHD-patienter regelbundet under lång tid.

Artiklar

Välj vad som passar dig! Ring, maila eller skicka ett meddelande.

Är du patient, vårdnadshavare eller skolpersonal? Tänk på att vi inte kan hjälpa till i ett enskilt ärende, då behöver ni istället kontakta er mottagning direkt. (Ibland kanske vi kan ge lite tips dock.)

    Så roligt att du är intresserad av våra tjänster!

    Du är alltid välkommen att ringa oss direkt på 0703-599 559. Då kommer du direkt till Daniel Terborn som är ansvarig för Stretch Care.

    Kontaktformulär i all ära, men visst kan det vara trevligare att skicka ett email direkt istället.

    Skicka mail till oss på hejcare@stretch.se så återkopplar vi till dig så fort vi kan helt enkelt.