Snabb och kvalitativ diagnostik med ökad patientsäkerhet

Depression, ADHD, psykos eller beroende? Blåappen hjälper vårdpersonalen att ställa rätt diagnos snabbt och säkert, med minskad administration.

Från 2 veckor till 2 minuter

Depression. Beroende. Psykos. Att utreda sjukdomar som dessa har tagit mycket tid för sjukvården. Pappersexercis, postgång och manuell scoring ger att bara första fasen kan ta flera veckor i anspråk, till stor frustration för patienten. Detta förändrar Blåappen – nu kan vårdpersonalen med ett par klick skicka skattningar direkt till patient och få svar på några få minuter. Automatiskt rättat så klart. En snabbare och mer kvalitativ vård, med stora besparingar som följd.

Blå Appen

Likvärdig vård inom både öppenvård och heldygnsvård

Från vägen in och vidare till första linje, öppenvård och heldygnsvård – Blåappen standardiserar vårdprocessen och vilka verktyg som används. En patient får samma analys och vård oavsett vilken mottagning eller läkare som tar emot, exempelvis vid bedömning av patientens vårdbehov eller en ADHD-utredning. Information delas enkelt mellan alla intressenter och verksamheten får bra information för vidare verksamhetsutveckling inom organisationen.

Blåappen i korthet

Enkel för patienten

Stöd för att nå ut till patienten via SMS, och med ett enkelt klick öppnas en snygg och tillgänglig app-upplevelse. Inget krav att patienten skall installera något eller komma ihåg lösenord.

Vårdnadshavare och lärare

Förutom vårdpersonal och patient så kan Blåappen även prata med patientens relationer, som exempelvis patientens föräldrar, lärare eller en god man.

Stöd för forskning

Flera forskningsprojekt pågår baserat på Blåappens data redan idag. Skattningar kan skickas automatiskt och det är möjligt att dra ut information för analys i exempelvis Excel eller SPSS.

Allt du vill veta om Blåappen

Många skattningsformulär

Nya skattningsformulär tillförs kontinuerligt till Blåappen. I dagsläget finns bland annat följande skattningsformulär:

 • 20 Beteendefrågor föräldrar och ungdomar
 • 5-15R
 • A-DES
 • ASRS (Symtomchecklista & Screener)
 • ASSIST-Y
 • AUDIT
 • AUDIT-C
 • AQ
 • ASSQ
 • BCFPI
 • BSL-23
 • BSQ-C8
 • DUDIT
 • CATS
 • CBCL 
 • C-GAS
 • CLiP
 • CRAFFT
 • CRIES-8
 • DSHI-9r
 • EDE-Q
 • EHP-30
 • EORTC QLQ-C30
 • EPDS
 • ESSENCE-Q
 • FAS
 • Formulär för medicinuppföljning
 • Frågor till skola och förskola (framtagna av Region Skåne)
 • GAD-7
 • GASA
 • HSCL-10
 • HSCL-25
 • HSQ
 • Hälsoskattning för cancerrehabilitering
 • IES-R
 • ISI
 • ISAS
 • KIDSCREEN-10
 • KEDS 
 • LSAS-SR
 • MADRS-S
 • MANSA
 • MDQ
 • MFQ
 • MFS 
 • MINI Kid
 • MINI
 • OCI-CV
 • OCI-R
 • PDSS-SR
 • PHQ-9
 • QOL
 • RAADS-80 & RAADS-14
 • RAND-36
 • RCADS
 • RS-S
 • SCARED-R
 • SCORE-15
 • SDQ
 • SMQ
 • SNAP-IV
 • SRAS-R
 • SSQ
 • TRAUMA MINI
 • TSS-2
 • WHO-5
 • WHODAS 2.0
 • WURS
 • YCPC

Se här vilka nya skattningar som är på gång

Scoreberäkningar

De flesta skattningar har en score i kombination med en eller flera cut-off värden, och många skattningar har också flera delscores. Att beräkna dessa manuellt är vanskligt och tar tid.

Blåappen beräknar alla scores automatiskt, och visar resultatet grafiskt med färg så att allvarliga indikationer inte missas.

Vidare kan Blå appen visualisera flera resultat i kronologisk ordning, allt för att underlätta så mycket som möjligt för behandlaren. Här visas tre SNAP-IV över tid med sina fyra delscores som exempel:

Koppling till journalsystem

Blåappen stödjer direkt integration till journalsystem men lokal anpassning kan komma att behövas beroende på journalsystem.

Blåappen har också en funktion för att med ett knapptryck kopiera en formaterad text, anpassad för journalsystemet, för att enkelt manuellt kunna inmata resultat i journalsystemet i det fall en full integration saknas.

Organisationsstöd

Blåappen har via Inera automatisk tillgång till alla regioners enheter och personal.

Regionen kan sedan, ner till enhetsnivå, konfigurera vilka skattningar som är tillgängliga och hur dessa skall organiseras för vårdpersonalen. Som exempel kan BUP öppenvård organisera sina skattningar efter vårdområde, medan BUP heldygnsvård kan organisera sig tydligare efter processen inskrivning, under behandling, och utskrivning. Samtidigt har vuxenvården säkerligen valt att i stor utsträckning arbeta med andra skattningar jämfört med BUP.

Detta är ett fullt flexibelt system och skapar stor möjlighet till kontinuerlig verksamhetsutveckling.

Anpassade skattningar baserat på roll, ålder och kön

Många skattningar har olika formulerade frågor beroende på ålder och på vem som besvarar skattningen. Likaså behöver scores ofta tolkas olika beroende på ålder eller kön.

Blåappen hanterar detta per automatik. En cut-off för riskindikation i AUDIT, en skattning för alkoholmissbruk, är som exempel olika för män och kvinnor samt för olika åldersspann. Väldigt enkelt att göra fel här som behandlare men Blåappen håller koll och presenterar automatiskt rätt referensvärden.

Nationella standarder och hög teknisk säkerhet

Med Blåappen sätter vi mål om en helt ny nivå av användbarhet. Att ett vårdsystem är pålitligt och garanterar hög patientsäkerhet är dock det absolut viktigaste, och högsta prioritet är och förblir att Blåappen följer nationella standarder och har högsta säkerhet.

Blåappen är baserad på Ineras standarder kring både användar- och enhetsstrukturer (HSA), autentisering med SITHS (smarta kort), och auktorisering med hjälp av medarbetaruppdrag. All kommunikation är krypterad, både till användare och mellan maskiner.

Artiklar

Välj vad som passar dig! Ring, maila eller skicka ett meddelande.

  Så roligt att du är intresserad av våra tjänster!

  Du är alltid välkommen att ringa oss direkt på 0703-599 559. Då kommer du direkt till Daniel Terborn som är ansvarig för Stretch Care.

  Kontaktformulär i all ära, men visst kan det vara trevligare att skicka ett email direkt istället.

  Skicka mail till oss på care@stretch.se så återkopplar vi till dig så fort vi kan helt enkelt.