Blåappen – standarder & integrationer

Blåappen är en plattform för regional och nationell samordning av vård. För att vara en del av Sveriges framtida vårdstandard krävs att Blåappen passar väl ihop både med nationella och regionala standarder och system. Därmed har vi lagt stort fokus på att vara en lagspelare som enkelt vävs ihop tillsammans med en helhet. Här ser ni ett urval av de integrationer och standardstöd som finns inbyggda i Blåappen.

Notera att tjänster från Inera nedan kräver att ni har ett slutkundsavtal med Inera.

MDR

Blåappen är en CE-märkt medicinteknisk produkt. Blåappen är registrerad inom EU som MDR klass IIa-produkt (direktiv 2017/745). Vi testas av TÜV SÜD.

Ladda ner certifikatet:
MDR certificate 2023

EN ISO 13485

ISO 13485

Stretch Care är certifierade ISO 13485. Certifikatet är utfärdat av TÜV SÜD.

Det innebär att vi har ett kvalitetssystem speciellt designat för medicintekniska produkter. Kvalitetssystemet lägger bl.a. fokus på patientsäkerhet, riskhantering, cybersäkerhet, livscykelhantering, utvecklingsstandard, användbarhet och mycket mer.

Vår ISO 13485 inkluderar ett 40-tal andra relaterade standarder och guider, bl.a:

 • ISO 14971
  Riskhantering för medical devices
 • ISO 62366-1
  Användbarhet för medical devices
 • IEC 62304
  Livscykelhantering för medical device mjukvara
 • IEC 82304-1
  Produktsäkerhet för hälsomjukvara

Ladda ner certifikatet:
ISO 13485 certificate

HSA katalogtjänst

Via anslutning till HSA känner Blåappen till alla publikt finansierade vårdorganisationer i Sverige samt alla som arbetar inom dessa organisationer i Sverige. På så sätt kan vi (med SITHS, se nedan) säkert identifiera vårdpersonal och med medarbetaruppdrag ge dem rätt rättigheter per automatik. Det krävs därmed ingen personaladministration, och heller ingen organisationshantering då den också är automatisk. Läs mer om HSA på Ineras hemsida.

Blåappen är ansluten till den nationella tjänsten, ingen regional anpassning krävs. Anslutningen ingår utan extra kostnad för all publikt finansierad vård.

Identifieringstjänst SITHS

Med SITHS identifieras vårdpersonalen automatiskt och medarbetaruppdrag väljs. Detta ger en mycket hög säkerhet. Läs mer om SITHS på Ineras hemsida.

Blåappen stödjer SITHS med NetID idag, och nya SITHS eID kommer under hösten 2022. Kopplingen sker till den nationella tjänsten, ingen regional anpassning krävs.

För närvarande ingår SITHS i grundavgiften, men vid övergången till SITHS eID tillkommer en kostnad för slutkunden enligt Ineras prislista.

Personuppgiftstjänsten (PU)

Blåappen har anslutning till PU. Detta är en option för den publikt finansierade kunden. Läs mer om PU på Ineras hemsida.

Med PU påslaget så får ni följande fördelar:

 • Verifierar att patienten finns
 • Verifierar att sekretess inte föreligger
 • Hämtar namn automatiskt
 • Hämtar om patient gett medgivande för digital kallelse i 1177
 • Hämtar patientens självregistrerade telefonnummer
 • För barn: hämtar patientens vårdnadshavare och deras kontaktuppgifter

PU kan beställas via vår agenttjänst, eller kan kopplas till slutkundens regionala tjänsteplattform, om PU finns där. Vid agenttjänst tillkommer en kostnad för slutkunden enligt Ineras prislista.

Spärrtjänsten

Blåappen har anslutning till spärrtjänsten. Detta är en option för den publikt finansierade kunden. Läs mer på Ineras hemsida.

Med spärr så använder Blåappen samma spärrar som föreligger för de nationella tjänsterna som exempelvis NPÖ. På så sätt synkroniseras detta med befintliga rutiner och ingen separat spärrhantering behövs för Blåappen.

Spärr kan beställas via vår agenttjänst från hösten 2022, eller kan kopplas till slutkundens regionala tjänsteplattform, om spärr finns där. Vid agenttjänst tillkommer en kostnad för slutkunden enligt Ineras prislista.

1177 inkorg

Blåappen utvecklar under 2022 möjligheten för publikt finansierad vård att skicka meddelanden till patient direkt via 1177 inkorg. Läs mer på Ineras hemsida.

Det innebär att patienten själv styr hur de konsumerar Blåappens kallelser och påminnelser, exempelvis om de vill ha notis på SMS eller s-post och så vidare. Likaså ligger alla Blåappens meddelanden tillgängliga på 1177.

1177 inkorg kan beställas via vår agenttjänst från höst/vinter 2022. Det tillkommer en kostnad för slutkunden enligt Ineras prislista.

BankID

Blåappen kan identifiera patienter och vårdnadshavare med BankID. Denna integration ingår i grundlicensen.

Freja eID+

Blåappen kan identifiera patienter och vårdnadshavare med Freja eID+. Denna integration ingår i grundlicensen.

Journalsystem

Blåappen har inbyggt stöd för automatisk registrering av journaluppgifter till journalsystem vid kvittering, samt möjlighet till uthopp från externt system. Anpassning kan behövas till det lokala journalsystemet.

Cambio COSMIC
Blåappen har genomgått Cambio’s Integrationscertifiering gentemot Cambio Open Services (COS). Blåappen kan nu integreras till alla Cambios kunder som använder COSMIC. Stretch Care är officiellt en COS-Partner till Cambio.

Blåappen har idag bl.a. anslutning till Cerner Millennium (via tjänsteplattform) och CGM TakeCare.

Kvalitetsregister

Det är idag svårt för vården att kvalitativt, utan administrativ tyngd, rapportera till kvalitetsregister. Det vill vi ändra på, för kvalitetsregister kan leda till så mycket bättre vård i framtiden.

Blåappen har verktyg för att enklare rapportera till kvalitetsregister. Vi tycker dock inte att det är bra nog. Det vill vi ändra på framåt genom direkta integrationer till kvalitetsregister. Om du är ansvarig för ett kvalitetsregister uppskattar vi mycket om du tar kontakt med oss för att främja detta arbetet.

SMS

Blåappen har en inbyggd SMS-funktion (50 öre/SMS) men kan också kopplas till de allra flesta SMS-tjänster. Anslutning till kundens egna SMS-tjänst genomförs normalt enkelt.

Externt API

Blåappen har ett externt API för konsumtion av andra system. Vi tillhandahåller med fördel REST API och HL7-format. Andra format kan tillhandahållas enligt önskemål.

Vid behov av en integration, vänligen kontakta oss för mer information.

RIV TA

Blåappen har stöd för konsumtion av RIV TA-tjänster. RIV är regelverket för interoperabilitet inom vård och omsorg i Sverige.

Önskas anslutning till en tjänst ovan, men via kundens tjänsteplattform, så fungerar det normalt givet att tjänsten exponerar RIV TA-standarden, och ger Blåappen access till denna.

HL7

Blåappen stödjer HL7, version 2.x är den prioriterade då det är där de flesta system har sina APIer idag. Dock är FHIR den plattform som vi framåt önskar fokusera på. Vänligen kontakta oss för mer information.

Välj vad som passar dig! Ring, maila eller skicka ett meddelande.

Är du patient, vårdnadshavare eller skolpersonal? Tänk på att vi inte kan hjälpa till i ett enskilt ärende, då behöver ni istället kontakta er mottagning direkt. (Ibland kanske vi kan ge lite tips dock.)

  Så roligt att du är intresserad av våra tjänster!

  Du är alltid välkommen att ringa oss direkt på 0703-599 559. Då kommer du direkt till Daniel Terborn som är ansvarig för Stretch Care.

  Kontaktformulär i all ära, men visst kan det vara trevligare att skicka ett email direkt istället.

  Skicka mail till oss på hejcare@stretch.se så återkopplar vi till dig så fort vi kan helt enkelt.