Blåappen för forskning

Forskning

Tillsammans formar vi morgondagen

Blåappen är er digitala forskningspartner. Med oss vid er sida kan ni fokusera på vetenskapen – vi står för den digitala spetskompetensen och plattform ni behöver.

Vi hjälper er:

 • Insamla samtycken från forskningsdeltagare eller vårdnadshavare
 • Utveckla och validera ert nya digitala verktyg
 • Samla in data för forskningsstudien
 • Administrera och utvärdera era verktyg

Blåappen är en medicintekniskt CE-certifierad produkt (MDR klass IIa) vilket innebär att vi både har kompetens och rätt att utveckla avancerade funktioner med medicinteknisk tyngd. Till exempel kan vi göra er validering av ett nytt digitalt verktyg automatiserad och smidig. När detta är validerat tillgängliggörs det enkelt för kliniskt bruk i merparten av Sveriges regioner, privata verksamheter och våra andra kunder. Det är en svårslagen kombination vågar vi påstå.

Det här är jag

Så kan datainsamling gå till

Med Blåappen kan ett forskarteam designa ett program som sedan automatiskt sköter datainsamlingen över tid. Funktionen program gör nämligen att ni kan starta och skicka flera olika mätinstrument vid samma tillfälle och med förutbestämda tidsintervall. Det kan som exempel se ut som följande:

 1. Forskningsplan
  En forskare skriver en forskningsplan och inhämtar godkännande från Etikprövningsmyndigheten (om nödvändigt) för att genomföra forskningsstudien.
 2. Registrering
  En respondent (normal- eller kliniskpopulation) registreras och forskningsprogrammet startas.
 3. Samtycke inhämtas
  Blåappen kontaktar respondenten för att inhämta samtycke och skickar ut forskningspersoninformation till respondenten (i enlighet med eventuell etikprövning). Respondenten kan sedan signera samtycket med BankID.
 4. Förmätning
  Blåappen samlar in ”för”-värden med de utvalda mätinstrumenten.
 5. Verktyg
  Ofta utvecklas själva verktyget som forskningsteamet tagit fram också digitalt i Blåappen. Då kan dessa exekveras automatiskt av Blåappen. Det kan röra sig om ett behandlingsprogram över tid, en dagbok, ett test, eller kanske en kombination av flera verktyg. I det fall forskningen pågår vid sidan om stöttar Blåappen i stället med mätningarna.
 6. Kontinuerlig mätning
  Blåappen samlar regelbundet in data från forskningsdeltagare så ofta eller sällan som önskas. Vi har i nuläget exempel på från var fjärde timme till en gång i halvåret. Här definierar ni enkelt de tidsspann som önskas.
 7. SMS
  Blåappen skickar SMS, med länk till mätningen, till forskningsdeltagaren när det finns något nytt att besvara. Om svar saknas skickar Blåappen SMS-påminnelser automatiskt efter 24 h samt 72 h.
 8. Slutmätning
  Blåappen samlar in ”slut”-värden med de utvalda mätinstrumenten.
 9. Analys
  Vid avslut, eller under tiden, kan forskningsteamet exportera data ur Blåappen för analys. Detta kan göras kodat (anonymt) när så önskas. Vi har rapporter speciellt designade för forskning. Formatet (.csv-format) är också anpassat för att enkelt kunna föras över till SPSS och liknande statistikverktyg.

Hur vi samverkar

Som er digitala partner så hjälper Blåappen till med att:

 • Stötta er vid projektplanering
 • Samordna samarbete och samverkan med Blåappen-regioner
 • Vara er partner vid ansökan av forskningsmedel
 • Utveckla nya digitala verktyg och lösningar tillsammans med er
 • Ge er tillgång till en forskningsversion av Blåappen för användning under en bestämd tidsperiod
 • Ge er tillgång och nyttjanderätt till Blåappens stora samling av olika verktyg
 • Hjälpa er att sprida era validerade verktyg till våra kunder

Vårt koncept

Vår målbild är att vara våra kunders naturliga digitala plattform nu och i framtiden. För oss är det därför givet att stötta forskningen. Vi ser det som en investering och ett bidrag till en bättre värld. Vi skall med andra ord inte tjäna pengar för att stötta er forskning. I stället hoppas vi att resultaten av forskningen berikar Blåappen framåt och gör oss till en ännu starkare plattform. Samtidigt är varje forskningsprojekt unikt, så detaljerna kring vårt samarbete löser vi tillsammans i dialog.

Vårt grundkoncept är att:

 1. Få kostnadstäckning för det stöd vi ger (se nedan)
 2. Forskarna, eller den organisation de representerar, äger rättigheterna till data som insamlas
 3. Stretch Care får nyttjanderätt och kan via Blåappen erbjuda resultaten, till exempel ett nytt mätinstrument, till våra kunder
 4. Forskarna, eller den organisation de representerar, styr om resultaten är fria att använda av våra kunder, eller om det tillkommer en avgift
blåappen patientens resa

Sammanfattning

Ni får

 • Plats i vår forskningsmiljö – research.blaappen.se
 • Miljön är MDR klass IIa CE-certifierad
 • Miljön är säker och kan hantera känsliga personuppgifter inklusive journalinformation
 • Tillgång till alla verktyg i Blåappen
 • Stretch Care hjälper er administrera vilka som skall ha åtkomst
 • Era användare loggar in med BankID
 • Möjlighet att registrera ett stort antal respondenter
 • Möjlighet att skicka ett obegränsat antal verktyg
 • Möjlighet att skicka och insamla digitala samtycken med BankID-signering
 • Möjlighet att designa automatiska arbetsflöden (program)

Pris

Notera: alla forskningsstudier är unika. Stretch Care förbehåller sig rätten att justera priset och vi samtalar gärna med er kring specifikt upplägg. Kontakta oss gärna för att diskutera detaljerna. Se nedan som vårt typiska upplägg:

 • 3 500 kr per månad för plattformen
 • Minsta period är 6 månader
 • Utveckling av verktyg för studien och annat stöd kan fås till fastpris eller löpande räkning
 • Förbrukningskostnader för verktyg med associerad kostnad, SMS (50 öre), BankID-inloggningar (21 öre)
  • Stretch Care fakturerar endast för förbrukningskostnader om det överstiger 1 000 kr/år

 

Villkor

 • All data som insamlas ägs av forskningsgruppen
 • I forskningsrapporten önskar vi att Stretch Care och Blåappen omnämns om möjligt
 • Vid utveckling och validering av nya verktyg:
  • Om inte annat överenskommes gäller följande:
  • Forskningsgruppen äger rättigheterna till framtagna resultat
  • Stretch Care får nyttjanderätt av resultaten
   • Distribuering till slutkund via Blåappen görs gärna utan kostnad för slutkund
   • Eventuell prissättning mot slutkund styrs av forskningsgruppen i samtal med Stretch Care

 

Kontakta oss

Vänligen kontakta oss på hejcare@stretch.se för att starta en dialog med oss kring ert forskningsprojekt!

Välj vad som passar dig! Ring, maila eller skicka ett meddelande.

Är du patient, vårdnadshavare eller skolpersonal? Tänk på att vi inte kan hjälpa till i ett enskilt ärende, då behöver ni istället kontakta er mottagning direkt. (Ibland kanske vi kan ge lite tips dock.)

  Så roligt att du är intresserad av våra tjänster!

  Du är alltid välkommen att ringa oss direkt på 0703-599 559. Då kommer du direkt till Daniel Terborn som är ansvarig för Stretch Care.

  Kontaktformulär i all ära, men visst kan det vara trevligare att skicka ett email direkt istället.

  Skicka mail till oss på hejcare@stretch.se så återkopplar vi till dig så fort vi kan helt enkelt.