Blåappen – versioner och historik

Blåappens kommande funktioner

En överblick över vad som är på gång

Här visas kommande (och tidigare) förändringar i Blåappen. Klicka på en version nedan för att få mer information om vad för funktioner en version innehåller.

Notera att de datum som visas är ungefärliga och skall ses som en målbild. Detta då praktisk installation för en kund kan variera av olika skäl, typiskt för att passa in i kundens underhållsfönster eller för att en kund valt att vänta med en ny version en stund. Det kan också vara så att vi vill förlänga testperioden för en version och således försenar installation i er miljö.

Roadmap

Vägen framåt

Vi har stora ambitioner med Blåappen. Här kommer ett axplock av större funktioner vi har planerat att genomföra i de versioner som följer de versioner som listas ovan. När och om de kommer är ännu inte planerat i detalj. Likaså reserverar vi oss för oförutsedda händelser som kan innebära att en funktion skjuts framåt i tiden.

Fler skattningar

Under året kommer allt fler skattningar läggas till inom flera olika områden, både inom psykiatri och somatik. Vår ambition är att varje ny version skall innehålla flera nya skattningar. Vi utgår från våra kunders prioritering, som sedan till del kompliceras av att en del skattningar är licensierade och kräver godkännande av en tredje part. Här kommer listan på de som är mest prioriterade i dagsläget:

 • MINI (under utveckling)
 • EPDS (under utveckling)
 • ASRS Symtomchecklista & ASRS Screener (under utveckling)
 • ISAS (under utveckling)
 • OCI-R (under utveckling)
 • RAADS-80 & RAADS-14 (under utveckling)
 • ASSIST-Y (under utveckling)
 • CRAFFT (under utveckling)
 • Essence-Q (under utveckling)
 • KIDSCREEN10 (under utveckling)
 • AQ >=16 år (under utveckling)
 • Frågor till skola och förskola (under utveckling)
 • SSQ (under utveckling)
 • SMQ (under utveckling)
 • HSQ (under utveckling)
 • ASC-Kids
 • BEST
 • BIS
 • BPM
 • BSL-23
 • CATS
 • CBCL
 • DERS-16
 • EPH-30
 • EQ-5D-3L & ED-5D-Y
 • GCLS
 • KEDS
 • LISAT
 • LSAS
 • MADRS-S med minnesfråga
 • Medicinuppföljning
 • PCL-5
 • PDSS-SR
 • PID-5
 • PREM
 • PSWQ
 • QLQ-C30:s delskattningar
 • SRAS-R
 • TRF
 • UKU-SERS
 • YSR

Skattningspaket

Tänk att kunna sätta ihop standardiserade paket med skattningar, exempelvis ett standardpaket för en ADHD-utredning eller ett forskningsprojekt som skall skicka ett antal skattningar över tid. En ny nivå av standardisering helt enkelt, och potentiellt möjlighet att dela dessa standarder mellan regioner. Funktionen skattningspaket kan ge er organisation möjlighet att underlätta i många vardagliga situationer. Tänk er ett scenarie där er ”En väg in” genomför triagering över telefon med BCFPI, vilken indikerar ADHD. En väg in kan då boka möte på BUP och sedan starta ADHD-paketet i förväg, trots att de kanske inte är experter inom detta område. När patienten anländer till första mötet med BUP har behandlaren i förväg fått en mängd information. Ett mer kvalitativt första möte som kan fokusera på patienten istället för informationsinhämtning.

QBUP och kvalitetsregisterkoppling

Om allt går väl kommer Blåappen automatiskt skicka mätvärden till Ineras nationella journal och kunna föda olika kvalitetsregister. Vi har påbörjat arbetet med QBUP som första kvalitetsregister. Dock kan det ta tid då Inera skall godkänna Blåappen som journalproducent. Arbetet involverar personal från Blåappen, SKR, Inera och QBUP. Har potential att skapa en helt ny nivå av kvalitet för kvalitetsregister inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Larmfunktion

Flera av Blåappens skattningsinstrument kan indikera på allvarliga symptom, som exempelvis hög risk för självmord. Idag kan det till viss del signaleras i Blåappen genom höga resultatutslag. Med en larmfunktion lyfts information som är viktig att agera på till hela vårdenheten så att vårdpersonalen ges högsta möjlighet att agera snabbt.

 

Välj vad som passar dig! Ring, maila eller skicka ett meddelande.

  Så roligt att du är intresserad av våra tjänster!

  Du är alltid välkommen att ringa oss direkt på 0703-599 559. Då kommer du direkt till Daniel Terborn som är ansvarig för Stretch Care.

  Kontaktformulär i all ära, men visst kan det vara trevligare att skicka ett email direkt istället.

  Skicka mail till oss på care@stretch.se så återkopplar vi till dig så fort vi kan helt enkelt.