Blåappen – versioner och historik

Blåappens kommande funktioner

En överblick över vad som är på gång

Här visas kommande (och tidigare) förändringar i Blåappen. Klicka på en version nedan för att få mer information om vad för funktioner en version innehåller.

Notera att de datum som visas är ungefärliga och skall ses som en målbild. Detta då praktisk installation för en kund kan variera av olika skäl, typiskt för att passa in i kundens underhållsfönster eller för att en kund valt att vänta med en ny version en stund. Det kan också vara så att vi vill förlänga testperioden för en version och således försenar installation i er miljö.

Roadmap

Vägen framåt

Vi har stora ambitioner med Blåappen. Här kommer ett axplock av större funktioner vi har planerat att genomföra i de versioner som följer de versioner som listas ovan. När och om de kommer är ännu inte planerat i detalj. Likaså reserverar vi oss för oförutsedda händelser som kan innebära att en funktion skjuts framåt i tiden.

Fler skattningar

Vi utvidgar ständigt vårt utbud av skattningar inom flera olika områden, både inom psykiatri och somatik. Vår ambition är att varje ny version skall innehålla flera nya skattningar. En del skattningar är licensierade och kräver godkännande av en tredje part men vi gör alltid vårt yttersta för att kunna tillgodose våra kunders önskemål och prioriteringar.

1177-inkorg

Med integration till 1177-inkorg ger möjlighet att välja om Blåappen ska leverera notiser via 1177-inkorg istället för via SMS. Patienten/vårdnadshavaren blir då aviserad via sitt valda kontaktsätt från 1177 och kan via meddelanden komma direkt till Blåappen och svara på skattningar.

Digitalt intag

Intaget idag i vården är ofta över telefon eller via remiss. I vår digitala ålder borde det även finnas rena digitala vägar in till vården. Vi planerar att ge Blåappen funktionaliteten att dyka upp direkt på er hemsida, och via Blåappen kan medborgaren prata med en intagsmodul som ställer frågor och till slut direkt registrerar medborgaren hos er intagsenhet. Det blir då naturligt som nästa steg för intagsenheten att påbörja en utredning med hjälp av Blåappen och på så sätt bedöma vad nästa steg borde vara – första linjen eller öppenvården som exempel.

QBUP och kvalitetsregisterkoppling

Om allt går väl kommer Blåappen automatiskt skicka mätvärden till Ineras nationella journal och kunna föda olika kvalitetsregister. Vi har påbörjat arbetet med QBUP som första kvalitetsregister. Dock kan det ta tid då Inera skall godkänna Blåappen som journalproducent. Arbetet involverar personal från Blåappen, SKR, Inera och QBUP. Har potential att skapa en helt ny nivå av kvalitet för kvalitetsregister inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Larmfunktion

Flera av Blåappens skattningsinstrument kan indikera på allvarliga symptom, som exempelvis hög risk för självmord. Idag kan det till viss del signaleras i Blåappen genom höga resultatutslag. Med en larmfunktion lyfts information som är viktig att agera på till hela vårdenheten så att vårdpersonalen ges högsta möjlighet att agera snabbt.

 

Välj vad som passar dig! Ring, maila eller skicka ett meddelande.

Är du patient, vårdnadshavare eller skolpersonal? Tänk på att vi inte kan hjälpa till i ett enskilt ärende, då behöver ni istället kontakta er mottagning direkt. (Ibland kanske vi kan ge lite tips dock.)

    Så roligt att du är intresserad av våra tjänster!

    Du är alltid välkommen att ringa oss direkt på 0703-599 559. Då kommer du direkt till Daniel Terborn som är ansvarig för Stretch Care.

    Kontaktformulär i all ära, men visst kan det vara trevligare att skicka ett email direkt istället.

    Skicka mail till oss på hejcare@stretch.se så återkopplar vi till dig så fort vi kan helt enkelt.