- Stretch Care

Samordnad individuell plan på 1177.se

Så var det äntligen dags att öppna upp alla samordnade individuella planer (SIP) till Skånes medborgare!

Systemet Mina Planer hanterar Skånes planer för samverkan mellan patient, kommun, slutenvård, primärvård och privata aktörer. Vi har under en tid arbetat för att patienten själv skall få direkt digital access till sin plan, och idag, 1 september 2021, så blev det verklighet. Just nu har vi dryga 13 000 aktiva SIP som öppnades upp och blev tillgängliga till lika många patienter.

Läs gärna mer om detta på Region Skånes hemsida:

https://www.skane.se/organisation-politik/Nyheter/Halsa-och-vard/2021/alla-som-har-en-upprattad-samordnad-individuell-plan-kan-nu-lasa-den-pa-1177.se

Mina Planer är utvecklad av Stretch Care tillsammans med Region Skåne och Skånes kommuner, ett nybyggt system som ersatte gamla Mina Planer och som togs i drift 2020 för hela Skåne.