- Pulstavlan version

Pulstavlan 2.7

Pulstavlan 2.7 innehåller ett lite mindre antal funktioner än vad vi är vana vid. Detta eftersom vi vill göra den efterfrågade funktionaliteten ”Återkommande taggar” tillgänglig för våra användare.

Nya funktioner

Återkommande taggar

Denna funktion möjliggör att taggar upprepas enligt ett önskat intervall, t ex:
– Upprepa varje måndag varannan vecka
– Upprepa varannan dag

Övriga funktioner

  • Pågående status för taggar
  • Möjlighet att flytta taggar genom att ändra datum för taggen
  • Möjlighet att hoppa i kalendern genom att omedelbart välja datum
  • Taggpaket och hantering i historikkolumnen
  • Styrning av visning i kalenderns historik för taggar som inte är genomförbara
    • Icke genomförbara taggar i kalendern kommer framåt automatiskt att döljas i historikkolumnen
  • Förbättrad kontrast mellan patienter och kolumner

Sidan uppdateras löpande.