- Pulstavlan version

Pulstavlan 2.5

Pulstavlan

Nya funktioner Pulstavlan 2.5 presenteras nedan. Dessa funktioner kommer vara tillgängliga under maj månad.

Favorittavlor

Behovet att snabbt kunna växla mellan ett antal tavlor har vi sett vid ett flertal tillfällen, detta tillgodoser vi nu med funktionen ”Favorittavlor” där det blir möjligt att från tavlan gå till en av de andra på förhand utvalda tavlorna. Dessa tavlor går det också att visa samt växla mellan i anonymt läge på den aktuella skärmen. Därför är det enbart personer med rollen enhetsadministratör/administratör som kan lägga till favoriter.

favorit-tavlor Klicka här för att visa i fullskärm

Från version 2.5.4 är det möjligt för vanliga användare att lägga till en första favorit, ytterligare favoriter kan enbart göras av enhetens administratör.

Informationsmeddelande

Det är nu möjligt att skicka ut ett informationsmeddelande som blir synligt på alla tavlor. Meddelandena är giltiga fram till ett datum som anges och försvinner därefter från tavlorna. Ett meddelande kan anges som viktigt och det visas då direkt och tar plats på tavlorna.

Informationsmeddelande Klicka här för att visa i fullskärm

Förbättrad generell taggdefinition

En mer flexibel modell för taggdefinition har nu arbetats fram. Detta innebär att det blir möjligt på ett annat sätt att kombinera de funktioner som tidigare har funnits tillgängliga. T ex kan en taggdefinition skapas med både fritext och flerval, ordningen på dessa funktioner kan också styras.

Taggdefinition Klicka här för att visa i fullskärm

Tidsangivelse för ”från och till” i tagg

Den tidigare extra funktionen för tidpunkt har plockats bort och ersatts med ”tidsangivelse från”. Det är även möjligt att ange sluttid för de taggar genom att använda funktionen ”tidsangivelse från och till”.

från och till i tagg Klicka här för att visa i fullskärm

Förbättrad funktionalitet kring byte av plats inom tavlan för manuella patienter

Det går nu i gränssnittet att byta plats direkt mellan två patienter. Gränssnittet för platsbyte är nu också mer tillgängligt.

Byte av sängplats Klicka här för att visa i fullskärm

Möjlighet att dölja patientinformation i anonymt läge

För de avdelningar som har ett extra behov att även dölja redan avskalad information (initialer, födelseår, kön) för patienter i anonymt läge är detta nu möjligt. Det går fortfarande att trycka på patienten för att få fram denna information.

För kommuner

Anteckning på tagg

Detta är främst framtaget för kommunens behov, där det nu blir möjligt att på en tagg skriva en längre löpande fritext. En skillnad mot tidigare funktion är att denna information enbart kan ses efter att användaren har klickat på taggen.

Tavla utan sängplats

Pulstavlan görs nu mer generell där det går arbeta med patienter på tavlan utan att koppla dessa till en sängplats.

Beräkning av DEU

Automatisk beräkning av dagar efter utskrivning för att underlätta kommuners flöden vid t ex en SVU-process. Här görs beräkningnen både enskilt för varje patient och det är möjligt att se ett snitt över de senaste 30 dagarna.

Mindre förbättringar:

– Loggsökningen ställer nu krav på att filter anges, det går inte längre att hämta alla logggar
– Omläggning för taggar av typen in/ut
– Säkerställande av rätt version på klienter
– Förbättrat gränssnitt och typsnitt
– Tagit bort taggtyp SVPL, ersatt denna med generell funktion på taggdefinition ”Visa alltid i historik”
– Förbättrad utseende och funktionalitet för genomförd, dialogen stängs t ex direkt när en tagg genomförs

Övrigt

– Stöd för Internet Explorer är utfasat och en modern webbläsare krävs