- Pulstavlan

Placering av akut patient med Pulstavlan

Med Pulstavlan kan akutläkaren själv placera ut en akut patient på rätt avdelning, med minskad administration och ökat samarbete som följd. Skånes Universitetssjukhus (SUS) påbörjar nu våren 2019 att arbeta på detta sätt i Lund och Malmö.

Vårdområdesansvarig fördelar de akuta platserna

 

Pulstavlan tar emot det övergripande akutplatsbetinget – det antal akutplatser som behöver finnas tillgängliga – fördelat på de olika verksamhetsområdena. Denna information är baserad på statistik och anpassas av den som är övergripande vårdplatsansvarig. Varje verksamhetsområdesansvarig kan sedan fördela ut sin del av akutplatserna på sina ingående vårdavdelningar.

Varje dag blir nya akuta platser tillgängliga i akutplatsvyn, där akutläkarna och vårdplatskoordinatorerna arbetar. Alla tillgängliga platser på på orten visas upp på en bild, så det blir enkelt att se vilka platser som är tillgängliga. De bokar sedan upp patienten med en knapptryckning till rätt avdelning.

Tillgängliga och bokade akutplatser visas enkelt och bokas med ett klick

 

På avdelningen dyker den akuta patienten upp direkt på deras pulstavla där det framgår att en akut patient är på ingång. Det kan ta en timma eller så innan patienten faktiskt anländer till avdelningen, vilket ger personalen tid att förbereda vid behov. Dialogen mellan akuten och vårdavdelningen förenklas, och blir framför allt fokuserad på vårdbehovet och mindre på det administrativa.