- Blåappen

Medicinuppföljning med Program

Mot bakgrund av senaste tidens rapportering i press och media där konsekvenser av bristande medicinuppföljning inom Barn- och Ungdomspsykiatri har belysts, vill vi på Stretch Care uppmärksamma att Blåappen sedan 2021 tillhandahåller möjlighet till digital medicinuppföljning. 

Stretch Care månar vi om att göra arbetet för hälso- och sjukvårdspersonal så strukturerat och lätthanterligt som möjligt vilket är en förutsättning för att optimera patientsäkerheten. 

Genom att använda Blåappens programfunktion för medicininsättning säkerställs i högre grad att alla patienter följs upp likvärdigt oberoende av behandlare. Stretch Care förespråkar och bidrar gärna till nationell samordning av program för att skapa ett kvalitativt, patientsäkert och jämlikt sätt att behandla patienter i hela Sverige. 

I Blåappen kan administratörer bygga program för olika sorts läkemedelsbehandlingar för att få underlag på hur patienten mår före påbörjad medicinering, följa mående och symtomutveckling löpande och vid eventuella dosjusteringar, samt enkelt följa upp patienten efter avslutad behandling. 

Annika Nilsson, Verksamhetsutvecklare BUP Region Skåne, säger:

Blåappens möjlighet till systematisk digital uppföljning med funktionen Program vill vi lyfta fram. Vi ser att Blåappen stödjer oss genom hela invånare/patientresan på olika sätt!

Vår ambition är att just medicin- och behandlingsuppföljning är ett område där Blåappen kan göra stor skillnad. Vi har en övertygelse om att detta utvecklingsarbete bäst görs tillsammans med er i vården och inom samtliga verksamhetsområden – såväl inom somatik som psykiatri. 

För att uppmuntra och bidra till utvecklingen av digital medicinuppföljning bjuder vi in samtliga våra kunder till en kostnadsfri demo av hur medicinuppföljning kan användas och fungerar i Blåappen. 

Inbjudan skickas ut till superanvändare och administratörer i Blåappen via mejl så håll utkik i er inkorg.