- Blåappen version

Blåappen 7.0 – November 2022

I Blåappen 7.0 (tidigare kallad 6.3) bygger vi vidare på integrationen med Ineras personuppgiftstjänst vilket kommer leda än färre manuella inmatningar vid administrering av patienter och patientkontakter. Patientregistreringen förbättras och får nya design. Ytterligare en integration som lanseras är den mot journalsystemet TakeCare, som kommer göra det möjligt att föra över skattningsresultat från Blåappen in i TakeCare. Som alltid lanseras även flera nya skattningar och dagböcker.

Nya funktioner

Registrering av patienter och vårdnadshavare

Vi har vidareutvecklat integration mot Ineras personuppgiftstjänst med följande funktioner.

 • Automatisk hämtning av patientens vårdnadshavare vid registrering
 • Uppslag mot PU vid manuell registrering av vårdnadshavare
 • Automatisk hantering av telefonnummer och medgivande till sms-avisering från 1177 både för patienter och vårdnadshavare.

Kontakta Stretch Care för att beställa integration till Ineras Personuppgiftstjänst.

Patientregistreringen har fått en ny design och vårdnadshavare och skolpersonal kan nu registreras samtidigt som patienten.

Om det är en vuxen patient som registreras kommer stegen för Vårdnadshavare och Skolpersonal inte visas.

Om en verksamhet inte skickar skattningar till skolpersonal är det möjligt att gömma detta steget via en inställning på enhetsgruppen.

 

Ändra datum för framtida utskick i program

Det är nu möjligt att skjuta fram framtida utskick i ett startat program. Detta kan vara användbart exempelvis om programmet innehåller uppföljningar som ska göra efter avslutad behandling men behandlingen förlängts eller senarelagts.

Funktionen nås via programmets meny.

Ny dagboksfunktionalitet

Dagboksfunktionaliteten har byggt ut med följande

 • Administrativ kommentar på dagböcker
 • Funktionalitet för dagböcker som pågår tills vidare
 • Dagböcker i biblioteket

Integration mot journalsystemet TakeCare

Integrationen till journalsystemet TakeCare innebär att resultat från Blåappen automatiskt kan överföras till TakeCare enligt fördefinierade mallar. Kontakta Stretch Care vid intresse.

Rapporter för verksamhetsuppföljning

Två nya rapporter har tagits fram för verksamhetsuppföljning med diagram och tabeller som ger underlag för att följa upp användande och svarsfrekvenser.

 • Skattningsrapport: Utgår från skickade skattningar
 • Programrapport: Utgår från startade program

Rapporterna finns tillgängliga för administratörer.

Exporten innehåller fortsatt samma data men diagram och tabeller för användarstatistik och skattningsstatistik har tagits bord. Fliken ”Uppföljning” har bytt namn till ”Skattningar med patientdata”

Inloggning med SITHS eID

Inloggning med SITHS eID är nu möjligt, kontakta Stretch Care för mer information.

Avisering via e-post vid nya notiser

Användare kan nu välja om de vill ha notis via e-post när de har nya notiser i Blåappen. Avisering skickas till ansvarig behandlare när nya svar inkommer, nya meddelanden eller nytt meddelande inom program.

Aviseringar kommer vara av för alla användare och kan aktiveras om man har en e-postadress registrerad i nationella HSA-katalogen. Inställningar för att slå på och av aviseringar nås via menyn (se bild).

 

Skattningar & Dagböcker

Nya dagböcker

 • Fysisk aktivitet: Kartläggning & I behandling
 • Kostdagbok: Ätit & Druckit
 • Orosdagbok: Barn, ungdomar, förälder
 • Tvångsdagbok: Ungdomar

Ändrade dagböcker

 • Sömndagbok: Analys som visar linjediagram med sömntid och vaken tid i sängen. Snitttider för sömn och vaken tid i sängen presenteras också.

Nya skattningar

 • 2-5 Nordiskt formulär för utredning av barns utveckling och beteende Småbarnsversionen
 • Utvärdering IKBT
 • Utvärdering Föräldrakurs på nätet
 • Uppföljning insatser (Steg I, II, III)
 • Uppföljning Skills
 • TFI (Tinnitus Functional Index)
 • CGI-I (Clinical Global Impressions Improvement Scale)
 • Ung Bupkontakt (kontaktformulär för ungdomar baserat på Region Värmlands tjänst hurmårdu.nu)
 • ITQ (International Trauma Questionnaire (ITQ)
 • CSQ-8 (Client Satisfaction Questionnaire)
  • Förälder
  • Patient
  • Barn och unga
 • Välmåendeskalan
 • Skattning: Inför- och Efter diagnosutbildning (framtagna för Habiliteringen Region Skåne) (försenad, granskning pågår)
 • ASEBA-skattningar (försenade, granskning pågår)
  • TRF (Teacher Report Form)
  • C-TRF (Caregiver-Teacher Report Form)

Ändrade skattningar

 • SDQ: Delas upp i varianter en för första gången den fylls i och en variant för uppföljning
 • Uppföljning ADHD-medicin: Mer detaljerade frågor gällande biverkningar och flagga i resultatsammanställningen om biverkningar har angetts
 • ASSQ: Ny variant ASSQ-REV med frågor avsedda för flickor
 • BCFPI: Nya varianter 18 till 36 månader (intervju och föräldraskattning) (försenad, granskning pågår)
 • Fysioterapeutformulär barn: Delat upp i en variant för förälder och en för behandlare samt gjort anpassningar för ny version av formuläret.

Förbättringar & buggfixar

 • Administratörer som inte har medarbetaruppdrag av typen vård och behandling får Administration som startsida
 • Utökad säkerhet vid inloggning
 • GDPR-information redan i mail till lärare
 • Automatiskt fylla i e-postadress på inloggning för skolpersonal
 • Alternativ 5 saknades på fråga 9 i MADRS-S
 • Detaljerat resultat visades inte för 5-15R
 • Rensa svar på fråga i dagbok
 • Program ska visa även äldre skattningar om det är öppet
 • Kunna välja sökresultat i Sök och registrera patient med Enter på tangentbordet
 • Rapporten ”Resultat per patient” kan vid behov även inkludera obesvarade skattningar
 • Interna kodförbättringar

Patchar

En patch är en uppdatering med förbättringar och buggfixar som görs löpande vid behov efter att en huvudversion installerats.

7.0.1

 • Möjlighet att Byta ansvarig enhet på skattning och program via lista istället för enhetsträdet.
 • Fullständigt namn på skattningar visas i informationstexten.
 • Möjlighet att söka på fullständigt namn på skattningar i biblioteket.
 • Korrigerat kortbeskrivning på skattningarna BSQ och CIA.

7.0.2

 • När gamla patientkontakter skulle registreras på nytt kunde fel uppstå
 • Förbättrad felhantering i patient-appen om användare försökte gå till redan inskickat formulär
 • Interna kodförbättringar

7.0.3

 • Rättat färg i graf för Blå året
 • Rättat fel som gjorde att administratörer utan medarbetaruppdrag inte kunde redigera enhetsgrupper

7.0.4

 • Korrigerat behörigheter för administratörer utan medarbetaruppdrag av typen vård och behandling

7.0.5

 • Korrigerat fel som gjorde att program med skattningen CATS listade dubbla skattningar när programmet skulle startas

7.0.6

 • Korrigerat fel som gjorde att svarsalternativ i vissa skattningar inte markerades i ett besvarat formulär (Uppföljning Skills anhörig, FAS, Fysioterapeutformulär barn, Dagbok för fysisk aktivitet)