- Blåappen version

Blåappen 5.2 – juni 2020

Version 5.2 är en version som innehåller flera stora förändringar, där skattningsbibliotek och ny loggfunktion utmärker sig. Dessutom flera nya mycket önskade skattningar.

Nya funktioner

 • Ny skattning: Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q)
 • Ny skattning: Mood Disorder Questionnaire (MDQ)
 • Ny skattning: Obsessive Compulsive Inventory – Child version (OCI-CV)
 • Ny skattning: Insomnia Severity Index (ISI)
 • Ny skattning: FAS (Familjeanpassningskala för tvångssyndrom, självrapportering)
 • Ny skattning: EORTC QLQ-C30
 • Ny skattning: Utvärdering av videobesök
 • Förbättrade färger i grafer
 • Skattningsbibliotek med information om alla Blåappens skattningar
 • Personnummer för patient skall alltid anges med 12 siffror
 • Admin: Förbättrad loggfunktion som går att läsa direkt i Blåappen
 • Admin: Möjlighet för administratörer att logga in utan Vård- och Behandlingsuppdrag
 • Startsidan: Registrera- och sök patient görs i samma fält. Sökning på patient kan endast göras med fullt personnummer. Olästa svar för enheten visas automatiskt.
 • Teknik: Automatisk rapportering av systemets hälsa

Förbättringar

 • BCFPI: Tagit bort ”Nedstämdhet & Självskada” från Youth 12-18 yrs
 • Traumahändelser Mini: Bytt visningsnamn från Trauma Mini till Traumahändelser Mini
 • Brief INSPIRE: Ändrat visningsnamn från Kort INSPIRE till Brief INSPIRE
 • Förbättrad formulering i SSF fråga 24
 • Användaren måste bekräfta om den väljer att skicka in en skattning utan att ha besvarat alla frågorna
 • Schemaläggning döljs för skattningar som besvaras av personal
 • Teknik: Funktion för att vid behov enkelt kunna tömma Blåappens korttidsminne (cache)
 • Städning i kodbasen
 • Rensa historisk data som behållts temporärt under en tid efter migrering genomförts
 • Teknik: Förbättrad kodkvalitet
 • Indikation för testmiljöer
 • Uppdaterat Stretch logotyp till nya formatet
 • Förtydligat för användare om internetanslutningen tappas under tiden som ett formulär besvaras
 • Förbättrade texter i informationsbrevet
 • Förtydligat vilket format på telefonnummer som skall användas
 • Förbättrat hantering av när patientkontakter anger en felaktig PIN-kod på inloggningssidan
 • BCFPI: Fråga 17.3 läggs före fråga 17.5

Buggfixar

 • Efter utloggning har uppmaning att användaren skall stänga webbläsaren visats, vilket inte längre behövs
 • Admin: Otydlighet kring nyttjande av termerna enhet, avdelning och mottagning
 • Admin: Excel-exporten använder ändrat-datum istället för besvarat-datum i utdraget
 • Admin: Innehållet i kolumnen ”Besvaras av” för oanvända skattningar saknades
 • Datumet på skattningen uppdateras inte om användaren skriver en kommentar på skattningen
 • Texterna var inte konsekventa för funktionen ”återställ miljö” (endast i utbildningsmiljöer)
 • Telefonnummervalideringen har inte varit konsekvent på alla platser i Blåappen
 • Utskick av sms till patientkontakter vid avbruten skattning misslyckades
 • Olästa svar sorterades inte i kronologisk ordning
 • Det var möjligt att ändra svarsdatum på en skattning till ett framtida datum
 • Det gick inte att navigera mellan frågor på en skattning som har flera sidor genom att klicka i ’progressindikatorn’ i kanten av formuläret
 • 5-15R Lärarvariant hade ett engelskt visningsnamn ”Teacher”. Nu ändrat till ”Lärarskattning” och för vårdnadshavare ”Föräldraskattning”