- Blåappen, Pulstavlan, Stretch Care

Riskhantering enligt ISO 14971

Under september deltog sex av våra medarbetare på riskhanteringsutbildning.

På Stretch Care har vi som mål att Sverige ska ha världens bästa vård. För att utveckla ännu säkrare medicinska produkter deltog därför under september en handfull medarbetare i en företagsintern kurs i riskhantering och ISO 14971 för medicintekniska produkter.

Under kursen fick våra medarbetare lära sig mer om hur man praktiskt arbetar med riskhantering och dokumenterar detta för att systematiskt minimera risker och skapa så säkra produkter som möjligt.

Efter kursens slut kan vi stolt meddela att samtliga deltagare har avslutat utbildningen med godkänt resultat och nu har kursintyg som visar deras kompetens och kunskaper inom riskhantering. (Att kunna dokumentera att personalen har kompetens inom riskhantering är, även det, ett regulatoriskt krav.)

ISO 14971 är en standard som är harmoniserad med Förordningen om medicintekniska produkter eller “MDR”, vilket innebär att om man uppfyller kraven i standarden, så uppfyller man i de flesta fall också kraven i MDR. Att uppfylla kraven i MDR, är i sin tur obligatoriskt för att kunna erbjuda marknaden en medicinteknisk produkt och CE-märka den. Inom EU får man inte sälja medicintekniska produkter utan CE-märkning.

Kursen är ett steg i vår fortsatta strävan att skapa effektivare och säkrare sjukvård med hjälp av vår medicintekniska produkt Blåappen, samt med både Pulstavlan och Mina Planer.

Vi vill passa på att hjärtligt rekommendera Peter Sebelius och Medical Device HQ. Peter är en fantastisk föreläsare som skapat ett väldigt bra innehåll, och dessutom kunde han anpassa kursen för just våra behov. Vi var alla riktigt peppade efter kursen!