- Blåappen version

Blåappen 6.2 – Maj 2022

I Blåappen 6.2 introducerar vi funktionalitet för Dagböcker tillsammans med vår första dagbok – Sömndagboken. Program vidareutvecklas och självklart kommer även flera nya skattningar. Nytt är också att Blåappen integreras mot Ineras personuppgiftstjänst och hämta patientinformation från 1177, denna funktion är valbar.

Nya funktioner

Dagboksfunktionalitet & Sömndagbok

Blåappen stödjer nu formulär i dagboksformat, dvs. ett levande dokument som fylls i över tid. Den första dagboken som lanseras är Sömndagbok, med en kort och en lång variant. Läs mer här

Börja använda dagböcker

En administratör lägger till dagboken till en enhetsgrupp för att göra den tillgänglig för användarna.

Starta dagbok

Medarbetaren startar en dagbok till patienten som då meddelas via SMS. I samband med att dagboken startas väljer man också under hur lång tid den ska fyllas i.

Besvara dagbok

Dagboken kommer finnas tillgänglig för patienten att fylla i så länge som man valt, samt vara öppen ytterligare 7 dagar för att tillåta patienten att fylla i eventuella missade dagar.

Även medarbetaren kan följa patientens dagbok, som likt en skattning listas under Aktuellt. Alla ens pågående dagböcker, samt enhetens pågående dagböcker listas på startsidan.

Avsluta dagbok

Dagboken avslutas automatiskt efter valt antal dagar eller när vårdgivaren väljer att avsluta den. En notis för Avslutad dagbok visas då på startsidan, när dagboken kvitterats försvinner notisen.

 

Ny Program-funktionalitet

Markera meddelande som läst av patient

Det är nu möjligt för medarbetare att markera ett meddelande som läst av patient. Detta kan till exempel användas om man säkerställt att patienten tagit del av informationen via telefon.

Klicka för att öppna i fullskärm

 

”Skicka nu” eller ”Hoppa över” nästa utskick av en återkommande skattning

Det är nu möjligt att hoppa över nästa utskick av en återkommande skattning alternativt skicka nästa utskick nu

Klicka för att öppna i fullskärm

 

Program med endast meddelandefunktion

Det är nu möjligt att skapa program som inte innehåller några skattningar. Patientinformation måste då vara aktiverat på programmet och och så önskas kan även meddelandefunktionen aktiveras.

Filtrering av notistyper på startsidan

Notiserna på startsidan kan nu filtreras enligt användarens önskemål. Blåappen kommer ihåg det valda filter tills det att man loggar in på nytt, då återställs det till utgångsläget som är alla notiser förutom Saknade svar.

Klicka för att öppna i fullskärm

Integration till PU-tjänst hos Inera (valbart)

Blåappen integrerar nu mot Ineras personuppgiftstjänst. I ett första steg förs följande:

 • Hämtar patientuppgifter från personuppgiftstjänsten vid registrering av patient samt information om patienten gett medgivande om att ta emot aviseringar via SMS från digitala system.
 • Hanterar samordnings och reservnummer vilket innebär att om en patient är registrerad i Blåappen med ett samordningsnummer eller reservnummer och senare får ett personnummer kommer Blåappen uppdatera patienten  med personnumret.
 • Om en patient avlidit kommer automatiskt pågående aktiviteter så som öppna, schemalagda eller återkommande skattningar att avslutas. Det kommer inte heller vara möjligt att starta något nytt till en patient som är avliden.

Integration till PU-tjänst är valbar för er organisation. Kontakta Stretch Care för mer information.

Stöd vid support

Användare som behöver kontakta Blåappen-supporten kan med fördel kopiera information som de klistrar in i supportärendet. Detta underlättar för oss i felsökningsarbetet och gör att vi kan hjälpa er snabbare.

Er organisation behöver fortfarande följa samma rutiner för supportärenden, dvs att endast superanvändare och administratörer kan skapa ärendet i Jira servicedesk. Vi rekommenderar er som lägger supportärenden att alltid be om denna supportinformation från era användare.

Support-funktionen finns tillgänglig på flera olika ställen beroende på vad användaren behöver hjälp med.

I övre högra hörnet av patientsidan.

Kopierar information om patienten och eventuella patientrelationer.

I menyn för en skattning, dagbok eller program.

Kopierar information om skattningen, dagboken eller programmet.

 

På sidan Support som nås via menyn i övre högra hörnet eller via ett felmeddelande. 

Här listas information om fel som inträffat och användaren kan kopiera dessa. Om inga fel har inträffat kan användaren här kopiera information om sin användare.

 

Skattningar

Nya skattningar

 • BPFAS (Behavioral Pediatrics Feeding Assessment Scale)
 • Biverkningskontroll Malignt melanom
 • BOCS (Brief Obsessive Compulsive Scale)
 • DUDIT-E (Drug Use Disorders Identification Test – Extended)
 • DIS-Q (The Dissociation Questionnaire)
 • DERS-16 & DERS-36 (Difficulties in Emotion Regulation Scale)
 • EORTC QLQ-delskalor
  • EORTC QLQ-CX24 (Gyncancer)
  • EORTC QLQ-EN24 (Gyncancer)
  • EORTC QLQ-PR25 (Prostatacancer)
 • EMA-formulär (framtaget av Matti Cervin, Region Skåne, inför forskningsprojekt)
 • Skolutredning (framtaget av BUP Halland)
 • ITQ-CA (International Trauma Questionnaire – Child and Adolescent Version)
 • LYLES (Linköping Youth Lifetime Event Scale)
 • NODS-PERC (Bedömning av spelmissbruk)
 • P-SEC (Pediatric side effects checklist)
 • PSWQ (Penn State Worry Questionnaire)
 • SCAS (Spence Ångestskala)
 • Skattningar kopplat till CPUP
  • FSS (Fatigue Severity Scale)
  • Fysioterapeutformulär barn
  • GMFCS (Gross Motor Function Classification System)
 • Medicinuppföljning SSRI/Depression (framtaget av BUP Halland)

Ändrade skattningar

 • M.I.N.I & M.I.N.I Kid: Kopierat resultat skall endast innehålla symtom som bejakas
 • MADRS (Självskattning MADRS-S finns sedan innan och kompletteras med nya varianter för föräldraskattning, och självskattning med minnesfråga)
 • Frågor till förskola och skola: Kopiera-funktionen kopierar frågor och svar
 • Hälsoskattning för cancerrehabilitering: Kopiera-funktionen kopierar frågor och svar
 • Screening ryggmärgsskadade: Ny fråga och justering i resultatvisning
 • CATS: Beräkning av delskalor samt ny variant med endast del 1
 • Uppföljning ADHD-medicin: Ny variant som kan skickas till skolsköterska för att inhämta somatiska värden, samt ny variant till patient utan somatiska kontroller.

Förbättringar & buggfixar

 • Förbättrad hantering av misslyckade SMS utskick och information på patientsidan om SMS-utskick inte lyckats
 • Spara-knappen försvinner från formulären eftersom de sparas automatisk efter varje svar
 • Alla obligatoriska frågor som hoppats över kommer markeras som gula i marginalen av formuläret.
 • Export av data:
  • Inkludera information om skattning är en del av ett program
  • Inkludera namn på den enhet som publicerat/är ansvarig för skattning
  • Möjlighet att kunna välja att inkludera alla patienter med viss tagg, även de som inte besvarat några skattningar
 • I skattningens historik-meny visas vem som kvitterat skattningen
 • Diverse förenklingar i flödet för att registrera vårdnadshavare och skolpersonal
  • Bjuda in benämns som Registrering och Acceptera inbjudan benämns som Bekräfta kontaktuppgifter
  • SMS om exempelvis nya skattningar skickas även om kontaktuppgifter inte är bekräftade
  • Vårdnadshavaren får fortfarande ett SMS med länk till inbjudan där information om Blåappen visas men om hen istället går direkt till inloggning bekräftas automatiskt de registrerade relationerna i Blåappen. Detta innebär att en inloggning likställs med att bekräfta sina kontaktuppgifter via inbjudan.
  • Giltighetstiden på inbjudningar tas bort.
  • Skolpersonalen måste alltid bekräfta sina kontaktuppgifter innan inloggning för det första eleven som hen registreras på, vid efterföljande registreringar gäller samma som för vårdnadshavare.
  • Om skolpersonal försöker begära engångskod utan att ha bekräftat sina uppgifter skickas länk för att bekräfta uppgifter på nytt och information visas om vad som behöver göras.
  • Personnummer för vårdnadshavare kan ändras tills det att kontaktuppgifterna är bekräftade
  • E-post till Skolpersonal kan ändras till det att uppgifterna är bekräftade.
  • Möjlighet att ändra telefonnummer och kontaktsätt på skolpersonal.
 • Ombud kommer få SMS när något skickas till patient
 • Nya SMS-texter utan patientens initialer (kontakta Stretch Care för mer information)
 • Specifikt SMS som skickas inför BCFPI 1-årsuppföljning för att förtydliga syftet med uppföljningen.
  • SMS:et skickas en stund innan SMS:et om att det finns frågor att besvara går ut och lyder ”För ett år sedan var du i kontakt med Region XXX. Vi gör nu en uppföljning av vården och du kommer snart få ett sms om att du har frågor att besvara.
 • Stöd för webbläsaren Internet Explorer 11 tas bort – webbläsaren Edge eller Chrome rekommenderas vid användning av Blåappen.
 • Interna kodförbättringar
 • Korrigerat så att svar i ISAS visas korrekt

Patchar

En patch är en uppdatering med förbättringar och buggfixar som görs löpande vid behov efter att en huvudversion installerats.

6.2.1

 • Interna kod förbättringar
 • Förbättrad loggning
 • Korrigerat layout vid redigering av patientnamn
 • Korrigerat visning av nya patienter i sökresultat

6.2.2

 • Interna kodförbättringar
 • Förbättrad loggning
 • Korrigerat fel i rapportering av användande
 • Användare skall bli helt utloggade när sessionen löpt ut
 • Rensat bort ogiltiga påminnelser för utskick till ombud
 • Tillgängliggjort NODS-PERC efter granskning av expert

6.2.3

 • Förtydligat felmeddelande när man söker efter patient och inte hittar någon (enbart RJL)
 • Det ska gå att avbryta skattningar för inaktiva kontakter
 • Korrigering av fel som gjorde att alla svar inte visades i tidigare besvarade Uppföljning ADHD-medicin
 • Inställning att BCFPI uppföljningar ej behöver kvitteras. Aktiveras av Stretch Care på begäran.
 • Det ska vara möjligt att korrigera personnummer på manuellt registrerad patient efter att PU-integration slagits på

6.2.4

 • Rensat bort ogiltiga schemalagda påminnelser
 • Cutoffstatus ska visas i Excelexport
 • Dagböcker ska räknas med i händelser att kvittera
 • Rättat fel i förhandsgranskningen av formulär som använder patientens ålder
 • Rättat fel som gjorde att man inte kunde starta skattningar och uppdatera kontaktuppgifter till vissa patientkontakter som funnits i Blåappen sedan innan inloggning med e-legitimation infördes
 • Region Skåne-specifik integration

6.2.5

 • Patientkontakter som registrerats innan BankID-inloggning infördes och därför saknar personnummer får länk till sin inbjudan istället för till inloggningen när de har något att besvara.
 • Förbättrad loggning