- Blåappen version

Blåappen 6.2

Blåappen

I Blåappen 6.2 introducerar vi funktionalitet för Dagböcker tillsammans med några av de mest efterfrågade dagböckerna. Program vidareutvecklas och självklart kommer även flera nya skattningar.

Nya funktioner

 • Funktionalitet för Dagbok samt dagböcker för Sömn, Kost och Fysisk aktivitet
 • Starta skattningar i intervjuläge utan att SMS skickas
 • Ny funktionalitet kopplat till Program
  • Möjlighet för behandlare att markera ett meddelande som läst av patient. Exempelvis om man säkerställt att patienten tagit del av informationen via telefon.
  • Nästa återkommande utskick av en skattning i ett program läggs som schemalagd och kan därför skickas direkt eller avbrytas.

Skattningar

Nya skattningar

 • ALCOHOL-E (The Alcohol Use Disorders Identification Test – Extended)
 • ASEBA-skattningar
  • BPM-P (Brief Problem Monitor-Parent Form for Ages 6-18)
  • BPM-T (Brief Problem Monitor-Teacher Form for Ages 6-18)
  • BPM-Y (Brief Problem Monitor-Youth Form for Ages 6-18)
  • TRF (Teacher Report Form)
  • C-TRF (Caregiver-Teacher Report Form)
 • BOCS (Brief Obsessive Compulsive Scale)
 • DUDIT-E (Drug Use Disorders Identification Test – Extended)
 • DIS-Q (The Dissociation Questionnaire)
 • DERS-16 & DERS-36 (Difficulties in Emotion Regulation Scale)
 • EORTC QLQ-delskalor
  • EORTC QLQ-CX24 (Gyncancer)
  • EORTC QLQ-EN24 (Gyncancer)
  • EORTC QLQ-PR25 (Prostatacancer)
 • EMA-formulär
 • FSS (Fatigue Severity Scale)
 • Fysioterapeutformulär 2021 för CPUP
 • ITQ-CA (International Trauma Questionnaire – Child and Adolescent Version)
 • LYLES (Linköping Youth Lifetime Event Scale)
 • MADRS (Självskattning MADRS-S finns sedan innan och kompletteras med nya varianter för föräldraskattning, klinikerskattning och klinikerskattning med minnesfråga)
 • NODS-PERC (Bedömning av spelmissbruk)
 • P-SEC (Pediatric side effects checklist)
 • SCAS (Spence Ångestskala)

Förbättringar & buggfixar

 • Interna kodförbättringar
 • Förbättrad hantering av misslyckade SMS utskick
 • Spara-knappen försvinner från formulären eftersom automatisk sparning görs efter varje svar
 • Export av data: Inkludera information om skattning är en del av ett program
 • Export av data: Inkludera namn på den enhet som publicerat/är ansvarig för skattning
 • Kunna se vem som kvitterat en skattning i skattningen historik-meny
 • Kunna ändra telefonnummer och kontaktsätt på skolpersonal
 • Filtrering av notistyper