- Blåappen, Stretch Care

Dagbok i Blåappen

Blåappen lanserar nu möjligheten att administrera formulär i dagboksformat – dvs. ett öppet formulär som patienter eller föräldrar fyller i över tid. Det kan exempelvis röra sig om att en förälder under två veckor dagligen fyller i vilka tidpunkter och med vilken styrka ett förutbestämt utmanande beteende förekommer, eller att en patient med depression fyller i sitt stämningsläge och mängden positiva aktiviteter per dag.

sömndagbok

Fram till idag har behandlaren via Blåappen inhämtat information från patienter och närstående via skattningsformulär, ofta med normerade beräkningar och resultat som presenteras och analyseras med hjälp av cutoffer. Dagbok blir ett viktigt komplement till denna typ av traditionella skattningsformulär då de, utöver att informera terapeut eller behandlare, har en viktig pedagogisk funktion eftersom även patienter eller föräldrar har möjlighet att följa utvecklingen.

Den första dagboken som lanseras är en Sömndagbok där patienten under ett förutbestämt antal dagar fyller i information om sin nattsömn. Informationen sammanställs och presenteras för patienten och för behandlaren.

 

Framöver kommer fler dagböcker att lanseras i Blåappen – först ut är  olika varianter av dagböcker för kost, fysisk aktivitet samt oro & ångest.

Vi tar gärna emot dina förslag på dagböcker att använda i Blåappen, så tveka inte att höra av er med behov och önskemål.