- Blåappen version

Blåappen 6.0 – maj 2021

Blåappen

I Blåappen 6.0 introducerar vi flera spännande funktioner som innebär förändringar och förbättringar i så väl patientapplikationen som för behandlare och administratörer.

Patientapplikationen får ny design och vi kommer göra det möjligt för vårdnadshavare att logga in med BankID och agera ombud för sina barn dvs. svara på skattningar som är skickade till barnet.

För behandlare kommer nu efterlängtad funktionalitet för att kunna besvara och navigera i skattningar med hjälp av tangentbordet.

Skattningspaket som lanserades i version 5.4 får ny funktionalitet i form av återkommande skattningsutskick. Som en påbyggnad av Skattningspaket kommer Blåappen nu också stödja Uppföljning, exempelvis vid medicininstättning. Därtill gör vi det möjligt att skicka meddelanden mellan behandlare och patienter eller vårdnadshavare inom ramen för ett uppföljningsprogram.

Vi fortsätter även att bygga flera nya skattningar, däribland den eftertraktade CBCL som är en del av ASEBA.

Nya funktioner

 • Automatiska påminnelser vid obesvarade skattningar
 • Besvara och navigera i skattningar med tangentbordet
 • Grundfunktionalitet för integration mot journalsystem
 • Möjlighet skapa paket med dolda skattningar som inte kommer visas för behandlare
 • Möjlighet att lägga till återkommande skattningar i paket, exempelvis en skattning som skickas varje dag, veckovis eller en gång om året
 • Inloggning med elektroniskt id för vårdnadshavare och skolpersonal
 • Ny design av patientapplikationen
 • Föräldrar kommer Ombud för barn – föräldrar kan svara på skattningar skickade till deras barn
 • Uppföljningsprogram (exempelvis vid medicininstättning) med tillhörande chattfunktionalitet
 • Vidareutveckling av konceptet Notiser på startsidan

Skattningar

 • ASC-Kids (Acute Stress Checklist For Children)
 • CBCL (Child Behavior Checklist 1 1/2-5 år och 6-18 år)
 • CATS (Child and Adolescent Trauma Screen)
 • IES-R (Impact om Event Scale-Revised)
 • LSAS-SR (Liebowitz Social Anxiety Scale, self-report)
 • WHODAS 2.0, 12 frågor
 • DSM-5 Självskattning av aktuella symptom
 • EHP-30 (The Endometriosis Health Profile)
 • KEDS (Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9)
 • Formulär för medicinuppföljning

Förbättringar & buggfixar

 • Automatisk fakturagenerering för licensierade skattningar
 • Möjlighet att undanta frågor från att ”obesvarade frågor”-varningen
 • Ökad återanvändbarhet av funktionen narrativ (skattningskommentar) som finns i exempelvis BCFPI
 • Interna kodförbättringar
 • Länk till behandlarinloggning från startsidan (patientinloggning)
 • Förbättrad hantering av misslyckade SMS utskick
 • Förbättrad hantering och information till behandlare om felaktiga mailadresser till lärare

 

 Notera att innehållet i releasen är preliminärt och funktionalitet kan tillkomma eller tas bort under arbetets gång. De delar i releasen som är beroende av externa granskningar kan komma att ändras och senareläggas.