- Blåappen version

Blåappen 5.4 – januari 2021

I Blåappen 5.4 introducerar vi skattningspaket – en möjlighet att paketera skattningar för att kunna standardisera vårdprocessen till en högre grad. Vi förtydligar instruktionerna vid inloggning för patienter, vårdnadshavare samt gör ett antal förbättringar för administratörer. Utöver detta levererar vi flera nya skattningar.

Nya funktioner

Skattningspaket

Möjlighet för mottagningar, avdelningar och forskningsprojekt att skapa sina sammansatta paket av skattningar som kan delas på regionnivå. De skattningspaket som skapas upp inom en organisation kommer att listas i Skattningsbiblioteket så att behandlare kan läsa om paketen och hur de är tänkta att användas.  Läs mer om paket här

Kvittera svar & historik

Kvittering ersätter funktionen Olästa. Istället för att besvarade skattningar automatiskt markeras som lästa när någon behandlare tittat på svaren blir kvittering en tydlig aktiv handling som genomförs när behandlaren anser att skattningen är hanterad.

I en skattnings historik kommer man kunna se vem som kvitterade och när så skedde. Historiken visar även andra händelser relaterade till skattningen så som när den startades och besvarades.

Nytt är även att resultat på besvarade skattningar listas direkt under Aktuellt

Notiser på startsidan

Notiser ersätter Olästa svar på startsidan ersätts. Under notiser visas behandlarens och enhetens ej kvitterade svar.

 

Förbättringar i dataexport

 • Möjlighet att välja enheter som data ska exporteras från via organisationsträdet
 • Två nya vyer för bättre översikt över Resultat av enskilda skattningstyper samt Uppföljning med patienter som mottagit skattningar
 • Instruktioner som förklarar exportens uppbyggnad och hur den skall användas
 • Tydligare och mer lättförståeliga namn på kolumner
 • Korrigerat fel i grupperingen under Användarstatistik

Instruktioner och hjälp vid inloggning i Blåappen för patienter, skolpersonal och vårdnadshavare

 • Uppdaterat informationsbrev som skickas när nya patientkontakter registreras
 • Uppdaterade texter i mail och sms för ökad förståelse
 • Förlängd giltighetstid för engångskoder som används vid inloggning, 5 minuter
 • Hjälptexter på inloggningssidan

Nya och förbättrade administratörsfunktioner

 • Uppdaterat gränssnitt för konfigurering av tillgängliga skattningar och skattningspaket. Läs mer i adminmanualen i Blåappen.
 • Administratörsmanual som görs tillgänglig i direkt anslutning till adminstratörsgränssnittet i Blåappen.
 • Fler nivåer av administratörsbehörigheter med möjlighet att göra en användare till ”Begränsad administratör” som endast har tillgång till utvalda inställningar och verktyg. Läs mer i adminmanualen i Blåappen.

Skattningar

Nya skattningar

 • M.I.N.I – Mini Internationell Neuropsykiatrisk Intervju
 • CRAFFT – Car, Relax, Alone, Forget, Friends och Trouble – Bedömning av substansrelaterade syndrom hos barn och ungdomar
 • ASSIST-Y – Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test
 • AQ >= 16 – Autism Spectrum Quotient (ny variant för patienter 16 år och äldre, besvaras av patient)
 • Frågor till förskola och skola (framtaget tillsammans med BUP Region Skåne)
 • ISAS – Inventory of Statements About Self-injury
 • Essence-Q
 • KIDSCREEN10
 • HSQ – Home Situations Questionnaire
 • SMQ – Selective Mutism Questionnaire
 • SSQ – Selektiv Mutism i Skolan
 • EPDS – The Edinburgh Postnatal Depression Scale
 • OCI-R – Obsessive Compulsive Inventory-Revised
 • RAADS –  The Ritvo Autism Asperger Diagnostic Scale Revised
  • RAADS-80
  • RAADS-14
 • ASRS – WHO Adult ADHD Self-Report Scale
  • Symtomchecklista
  • Screener

Ändrade skattningar

 • Uppdaterade informationstexter för SNAP-IV, SCARED-R, PHQ-9, GAD-7, SDQ, ASSQ, Traumahändelser Mini
 • BCFPI: Förtydligande i kapitlet Tolkning kring frågor som inte ingår i någon delskala
 • Traumahändelser Mini: lagt in undre cutoff på 1. Övre cutoff på 4 kvarstår.
 • GAD-7: Rättat stavfel i resultatbeskrivning

Förbättringar & buggfixar

 • Förbättringar i hanteringen av automatiska kodtester
 • Förbättrad kodkvalitet
 • Inkludera normaliseringstyp i kopiering till journalsystem
 • Knappen ”Skicka in” aktiverades inte förrän man lämnat textfältet (om textfält är sista frågan i) i en skattning
 • Patientkontakter fick ibland informationsbrev på nytt om ytterligare en patientkontakt registrerades
 • Åtgärdat så att rensning av utbildningsmiljöer görs varje dag
 • Genomgång av skattningar för att byta ut ordet Missbruk mot Beroende
 • Förhindrat att webbläsaren lagrar en äldre version av Blåappen
 • Utökad loggning vid inloggning i Blåappen
 • Mer tydlighet i Biblioteket kring tillgänglighet och kvalitetsgranskning av skattningar i Blåappen (Använder ordet Granskad istället för Validerad)

Patchar

En patch är en uppdatering med förbättringar och buggfixar som görs löpande vid behov efter att en huvudversion installerats.

5.4.1

 • Säkerställt att svar på TSS-2 inte kan läsas av behandlare

5.4.2

 • Löst problem så att startsidan kan laddas även om notifieringar om nya svar inte hittas

5.4.3

 • Aktiverat skattningarna ISAS och RAADS

5.4.4

 • Löst problem med att Ålder och Kön inte exporterades i datautdrag om tagg-filter var valt
 • Korrigerat så att narrativet (MINI och BCFPI) inte visar html-kod utan endast text
 • Ökad kvalitet på information om vem som publicerade automatiskt schemalagda skattningar (BCFPI uppföljning)

5.4.5

 • Justerat åldersangivelse på SDQ för att matcha rekommendationer. Skattningen kan fortfarande skickas till patienter utanför åldersangivelsen. Informationstext uppdaterad.
 • Rättat stavfel i MFQ
 • Korrigerat så att vi använder jämförelsetecken (vid kopiering av resultat) som kan visas av journalsystem.
 • Korrigerat så att radbrytningar i textfält visas även in besvarade skattningar.
 • Korrigerat så att 0 (noll) i numeriska svar visas korrekt i besvarade skattningar.

5.4.6

 • M.I.N.I Kid: Förtydligat fråga angående ADHD-symtom (N5_better_explained)
 • Korrigerat fel i diagram som uppstod när BCFPI-skattning  eller -intervju jämförs med BCFPI uppföljning
 • Utskickstiden för skattningar i paket visades i 12-timmarsformat exempelvis 15:00 visades som 03:00. Nu korrigerat så att det visas i 24-timmarsformat.

5.4.7

 • Möjlighet att konfigurera avsändare för SMS
 • Ändringar relaterat till BCFPI-uppföljningar
  • Uppföljning kommer inte schemaläggs om patienten fyller 18 år inom ett år
  • Varianter för 6-19 år, och 12-19 år ändras till 6-17 år respektive 12-17 år eftersom de ej ska skickas till patienter som fyllt 18.
  • Nya variantnamn som bättre återspeglar de ålderskriterier som gäller
   • Barn 3 år till och med 5 år (och vid uppföljning 6 år): Föräldraskattning 3-5 år, Föräldraintervju 3-5 år och Föräldraskattning uppföljning 3-6 år
   • Barn 6 år till och med 17 år: Föräldraskattning 6-17 år, Föräldraintervju 6-17 år och Föräldraskattning uppföljning 6-17 år
   • Barn 12 år till och med 17 år: Ungdomsskattning 12-17 år och Ungdomsintervju 12-17 år

5.4.8

 • Justering av felberäkning  i Hälsoskattning för cancerrehabilitering