- Blåappen version

Blåappen 5.4 – januari 2021

Blåappen

I Blåappen 5.4 introducerar vi skattningspaket – en möjlighet att paketera skattningar för att kunna standardisera vårdprocessen till en högre grad. Vi förtydligar instruktionerna vid inloggning för patienter, vårdnadshavare samt gör ett antal förbättringar för administratörer. Utöver detta levererar vi flera nya skattningar.

Nya funktioner

Skattningspaket

Möjlighet för mottagningar, avdelningar och forskningsprojekt att skapa sina sammansatta paket av skattningar som kan delas på regionnivå. De skattningspaket som skapas upp inom en organisation kommer att listas i Skattningsbiblioteket så att behandlare kan läsa om paketen och hur de är tänkta att användas.  Läs mer om paket här

Kvittera svar & historik

Kvittering ersätter funktionen Olästa. Istället för att besvarade skattningar automatiskt markeras som lästa när någon behandlare tittat på svaren blir kvittering en tydlig aktiv handling som genomförs när behandlaren anser att skattningen är hanterad.

I en skattnings historik kommer man kunna se vem som kvitterade och när så skedde. Historiken visar även andra händelser relaterade till skattningen så som när den startades och besvarades.

Nytt är även att resultat på besvarade skattningar listas direkt under Aktuellt

Notiser på startsidan

Notiser ersätter Olästa svar på startsidan ersätts. Under notiser visas behandlarens och enhetens ej kvitterade svar.

 

Förbättringar i dataexport

 • Möjlighet att välja enheter som data ska exporteras från via organisationsträdet
 • Två nya vyer för bättre översikt över Resultat av enskilda skattningstyper samt Uppföljning med patienter som mottagit skattningar
 • Instruktioner som förklarar exportens uppbyggnad och hur den skall användas
 • Tydligare och mer lättförståeliga namn på kolumner
 • Korrigerat fel i grupperingen under Användarstatistik

Instruktioner och hjälp vid inloggning i Blåappen för patienter, skolpersonal och vårdnadshavare

 • Uppdaterat informationsbrev som skickas när nya patientkontakter registreras
 • Uppdaterade texter i mail och sms för ökad förståelse
 • Förlängd giltighetstid för engångskoder som används vid inloggning, 5 minuter
 • Hjälptexter på inloggningssidan

Nya och förbättrade administratörsfunktioner

 • Uppdaterat gränssnitt för konfigurering av tillgängliga skattningar och skattningspaket. Läs mer i adminmanualen i Blåappen.
 • Administratörsmanual som görs tillgänglig i direkt anslutning till adminstratörsgränssnittet i Blåappen.
 • Fler nivåer av administratörsbehörigheter med möjlighet att göra en användare till ”Begränsad administratör” som endast har tillgång till utvalda inställningar och verktyg. Läs mer i adminmanualen i Blåappen.

Skattningar

Nya skattningar

 • M.I.N.I – Mini Internationell Neuropsykiatrisk Intervju
 • CRAFFT – Car, Relax, Alone, Forget, Friends och Trouble – Bedömning av substansrelaterade syndrom hos barn och ungdomar
 • ASSIST-Y – Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test
 • AQ >= 16 – Autism Spectrum Quotient (ny variant för patienter 16 år och äldre, besvaras av patient)
 • Frågor till förskola och skola (framtaget tillsammans med BUP Region Skåne)
 • ISAS – Inventory of Statements About Self-injury
 • Essence-Q
 • KIDSCREEN10
 • HSQ – Home Situations Questionnaire
 • SMQ – Selective Mutism Questionnaire
 • SSQ – Selektiv Mutism i Skolan
 • EPDS – The Edinburgh Postnatal Depression Scale
 • OCI-R – Obsessive Compulsive Inventory-Revised
 • RAADS –  The Ritvo Autism Asperger Diagnostic Scale Revised
  • RAADS-80
  • RAADS-14
 • ASRS – WHO Adult ADHD Self-Report Scale
  • Symtomchecklista
  • Screener

Ändrade skattningar

 • Uppdaterade informationstexter för SNAP-IV, SCARED-R, PHQ-9, GAD-7, SDQ, ASSQ, Traumahändelser Mini
 • BCFPI: Förtydligande i kapitlet Tolkning kring frågor som inte ingår i någon delskala
 • Traumahändelser Mini: lagt in undre cutoff på 1. Övre cutoff på 4 kvarstår.
 • GAD-7: Rättat stavfel i resultatbeskrivning

Förbättringar & buggfixar

 • Förbättringar i hanteringen av automatiska kodtester
 • Förbättrad kodkvalitet
 • Inkludera normaliseringstyp i kopiering till journalsystem
 • Knappen ”Skicka in” aktiverades inte förrän man lämnat textfältet (om textfält är sista frågan i) i en skattning
 • Patientkontakter fick ibland informationsbrev på nytt om ytterligare en patientkontakt registrerades
 • Åtgärdat så att rensning av utbildningsmiljöer görs varje dag
 • Genomgång av skattningar för att byta ut ordet Missbruk mot Beroende
 • Förhindrat att webbläsaren lagrar en äldre version av Blåappen
 • Utökad loggning vid inloggning i Blåappen
 • Mer tydlighet i Biblioteket kring tillgänglighet och kvalitetsgranskning av skattningar i Blåappen (Använder ordet Granskad istället för Validerad)
De delar i releasen som är beroende av externa granskningar kan komma att ändras och senareläggas.