- Blåappen, Pulstavlan, Stretch Care

Vitalis 2023

Vi ses väl på Nordens ledande e-Hälsomöte den 23-25 maj? Kom och möt oss i vår monter BA 02:30!

Årets mässa har flera intressanta och aktuella teman och vi känner oss mer relevanta och aktuella än någonsin genom att en kunna erbjuda digitala möjligheter för vårdgivare, patienter och anhöriga att vara delaktiga i vården med fokus på hög patient och brukarsäkerhet.  

Vi är stolta att på mässan få visa upp våra senaste versioner av Blåappen och Pulstavlan.

Blåappen
Blåappen stöttar både psykiatrin och somatiken. Äntligen snabb och enkel kontakt med patienten, vårdnadshavaren och skolan. Det resulterar i förbättrad kvalitet och minskad administration. Genom standardisering skapas också en enklare vardag för vårdpersonalen med en mer likvärdig vård för patienten som följd.

Pulstavlan
Den digitala Pulstavlan ger avdelningen, mottagningen och boendet en tydligare överblick över enhetens vårdaktiviteter och förenklar samverkan med effektivare vård som följd. Stöd för både intuitiv stor touchskärm, dator och mobil tillsammans med enkel pedagogik och hög säkerhet ger förutsättningar för stark samverkan och att inget faller mellan stolarna. Pulstavlan  samlar all viktig information och blir ett verktyg som håller för hela arbetslaget, hela dagen. En effektivare vård med högre patient- brukarsäkerhet helt enkelt.