- Pulstavlan

Vårdtyngd i Pulstavlan

De flesta avdelningar väljer att ha med Vårdtyngd / Libra som en kolumn i sin pulstavla. Med två enkla tryck kan patientens medicinska behov samt omvårdnadsbehov läggas in, vilket sedan hjälper personalen planera avdelningens arbete under dagen.

Förutom att Pulstavlan låter detta registreras enkelt så finns det också en inbyggd funktion för att beräkna vårdtyngen för avdelningen och dess ingående team. Vid tryck på ”Libra”-rubriken på tavlan så visas summerade värden:

Med denna summering kan avdelningen enkelt se till att teamen har en relativt jämn belastning, alternativt se till att det mest belastade teamet får mer stöd.

Enkelt att använda och kan ge stort stöd i vardagen. Och för de som inte önskar en full Libra, så är det enkelt att istället lägga in en Rondprio-kolumn eller liknande då tavlan är väldigt flexibel för varje vårdavdelnings specifika behov.