- Blåappen, Stretch Care

Samtycken med Blåappen

Nu hjälper Blåappen er med att samla in samtycken. Det kan exempelvis gälla samtycken att delta i en forskningsstudie, eller samtycke att dela information med en tredje part.

Per Andrén, PhD Karolinska institutet och postdocLunds Universitet inom Barn- och ungdomspsykiatri, har testat den nya funktionen:

Stort tack för er utveckling av denna samtyckesfunktion! Jag tycker att ni har löst en enkel och användarvänlig funktion som kommer bidra till att fler patienter kommer samtycka till att vara med i forskningsstudier (eftersom hela hanteringen är digital och så enkel), varpå vi kommer kunna rekrytera större urval till våra studier, och därmed också få mer säkra studieresultat. Jag är övertygad om att också många andra forskargrupper kommer vara intresserade av denna funktion.

Vi tror att vår nya digitala samtyckesfunktion kan göra storverk i ett antal olika sammanhang. Att få in ett automatiskt digitalt samtycke i standardiserade vårdprocesser, bl.a. för samordnad vård, kan förenkla livet avsevärt för vårdpersonal och förbättra vårdkvaliteten. För forskare innebär det en avsevärt enklare datainsamling vilket i sin tur leder till mer ackurata forskningsresultat.

Samtycke

Så här kan det se ut för mottagaren

Nedan presenterar vi några funktioner för samtycken:

Flexibelt och återanvändbart
En administratör skapar samtycken som sedan kan användas i organisationen. Beroende på ändamålet med just ert samtycke kan ni välja om det ska besvaras av patient eller vårdnadshavare, hur länge det ska vara giltigt, om mottagarspecifik information ska kunna läggas till vid utskick och om signering med BankID ska krävas eller ej.

Inhämta ett samtycke
Samtycken kan inhämtas på distans från patient, ombud eller vårdnadshavare eller registreras muntligt via dig som vårdgivare (om signering med BankID inte krävs). När det finns tillgängliga samtycken att inhämta visas detta på patientens sida. Där visas också de samtycken som redan är inhämtade eller väntar på svar.

Hantera svar på samtycken
Vid nya svar på inhämtade samtycken visas en notis för att uppmärksamma verksamheten på att ta nästa steg. Det kan exempelvis röra sig om att starta en standardiserad vårdprocess eller dela information med tredje part.

Vidareutveckling av samtyckeshantering
Vi planerar flera nya funktioner kopplat till samtycken för kommande versioner. Exempelvis samtycke i program, samtycke som filter i rapporter, möjlighet för patient att hantera sina samtycken i patientappen osv. Vi är självklart även mycket nyfikna på att höra era tankar för att tillsammans fortsätta utveckla samtycken.