- Pulstavlan, Stretch Care

Pulstavlan på Sahlgrenska

Allt fler avdelningar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset inför nu Pulstavlan. Det är verkligen spännande att följa utvecklingen och de olika verksamheterna som startar upp. Läs nedan för ett perspektiv från geriatriken i Mölndal som nu är igång med sin egna tavla.

Under hösten 2020 påbörjades en pilot, vilken sedemera resulterade i beslut om vidare införande inom Sahlgrenska. Det har också lätt till att andra delar av VGR påbörjat sina egna piloter, så vi hoppas att Pulstavlan snart skall kunna hittas inom alla hörn av Västra Götalandsregionen!

Klicka här nedan för att läsa om innovationsprojektet hos geriatriken i Mölndal, där Kristian Nilsson & Desirée Sten lett arbetet att införa Pulstavlan.

Digitala pulstavlor förbättrar kommunikationen runt patienterna