- Pulstavlan, Stretch Care

Pulstavlan i LiL-Nytt

Följande artikel publicerades nyligen i LiL-Nytt april 2019, nyhetsbrevet för de som arbetar på lasarettsområdet i Landskrona:

Nu införs de digitala pulstavlorna på bred front

Innan sommaren kommer digitala pulstavlor att tas i bruk på vårdavdelningarna på Lasarettet i Landskrona. LiL-Nytt har pratat med Eva Nordehammar, enhetschef på kirurgi-/urologiavdelning 1, som håller samman införandet av tavlorna på lasarettet.    

Pulstavlorna är ett digitalt hjälpmedel i det dagliga arbetet. Själva pulstavlan är en 65 tums pekskärm som på ett enkelt och överskådligt sätt visar bland annat inneliggande patienter, förflyttningar, utskrivningar och andra aktiviteter (se bild ovan). Pekskärmarnas innehåll behöver inte byggas upp och provas på varje enhet eftersom skärmarna levereras med vissa grundinställningar.

– Pulstavlorna innehåller visserligen en mall men varje avdelning kan anpassa innehållet så att pulstavlorna möter deras behov och arbetssätt. Jag tror att övergången kommer att bli ganska enkel eftersom de flesta av oss här är redan vana vid den digitala tekniken, berättar Eva.  

Pulstavlorna är en del av SDV och på sikt kommer de att ersätta de manuella magnettavlorna som används idag. Eva betonar också att det kan vara en bra idé att ”köra dubbelt” med de tidigare rutinerna innan man går över till skarpt läge med pulstavlorna.

Ökad patientsäkerhet och bättre överblick 
Tavlorna ger medarbetarna en överblick av olika flöden och aktiviteter runt patienterna. Pulstavlan hämtar också uppgifter om aktuella vårdplatser och patienter från Melior (via den regionala vårdplatsöver­sikten) med tio minuters intervall. Innehållet på tavlan kan dessutom ses via datorer på avdelningen, vilket förenklar arbetet.
 
– Mitt intryck är att det skapar överskådlighet, ordning och reda samtidigt som patientsäkerheten ökar. Jag är väldigt entusiastiska inför detta, det är en spännande och efterlängtad utveckling som vi har väntat länge på, säger Eva.
 
Pilotstudie gav gott resultat  
Pulstavlorna har ingått i en pilotstudie på thorax­kirurgiavdelning och ortopediavdelning 11 på Sus samt ytterligare tre avdelningar i regionen. Erfarenheterna från piloten har varit mycket positiva. Enligt utvärdering­arna har den digitala pulstavlan underlät­tat det dagliga arbetet för alla medarbeta­re i arbetet kring patienterna.

På Lasarettet i Landskrona arbetar nu berörda enhetschefer vidare tillsammans med sina medarbetare för att införandet ska bli så bra som möjligt. Ortopediavdelning 11 på Sus i Lund kommer att vara en resurs i det fortsatta arbetet.