- Pulstavlan, Stretch Care

Pulstavlan i Läkartidningen

Pulstavlan har använts under en längre tid nu på geriatriska kliniken vid Mölndals sjukhus. I navet för detta står läkaren Kristian Nilsson, som Läkartidningen idag skriver om.

Kristian Nilsson säger bland annat:

De flesta yrkeskategorierna är med på varje rond och får samma information samtidigt. Det ger en samsyn över var patienten är i förloppet och vad som ska hända sen. Det blir ett mer strukturerat omhändertagande och har lett till effektivare och kortare ronder vilket frigör tid till patientarbete.

Läs artikeln i Läkartidningen här:
https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2023/11/lakaren-kristian-nilssons-st-projekt-gav-patientarbetet-i-molndal-ett-lyft

Det är väldigt roligt att vår tavla har blivit så framgångsrik och uppskattad, och vi är så tacksamma för det fina arbetet som Kristian med team har gjort. Vilken fin ambassadör som kliniken blivit för Pulstavlan och dess möjligheter! Vi tackar ödmjukast för detta!