- Pulstavlan version

Pulstavlan 3.0

Pulstavlan

Nya funktioner

Ny tavla för besök under dagen

I Pulstavlan 3.0 släpps en första version av den nya tavla som stöttar de verksamheter som har flera besök under dagen. Det kan t ex handla om en rehab-, dialys- eller ögonmottagning. I utförarläget visas enbart de vård- och omsorgstagare som har aktitiveter under dagen. För planering är det möjligt att växla dag och planera kommande aktiviteter.

Förbättrad patientdialog

Patientdialogen har nu omarbetats för att kunna planera alla aktiviter för en patient i ett fokuserat läge.

Utökad inloggningstid på dator

På dator förlängs den inloggade tiden till 30 minuter. Detta är konfigurerbart per miljö och kan justeras till t ex en timme. På stor touch-skärm blir det som tidigare där tavlan kan användas i 5 minuter innan automatisk utloggning påbörjas.

Dagar som visas vid tillägg av tagg i kalendern

När taggar ska läggas till kalendern kommer dialogen nu alltid utgå från den valda dagen istället för dagens datum som tidigare. Det blir även möjligt att bläddra dag.

Inloggning via BankID och Freja+

Nu finns det möjlighet att aktivera ytterligare inloggningsmetoder som BankID och Freja+. För att detta ska aktiveras i er miljö krävs en konfiguration för respektive installation, om inget görs kommer det fungera som tidigare med inloggning via SITHS-kort.

Gröna korset – händelser rapporterat av andra enheter

I Gröna korset är det nu möjligt att se om någon annan enhet har rapporterat händelser som inträffat på den berörda enheten.