- Pulstavlan version

Pulstavlan 2.9

Pulstavlan

Nya funktioner

Tagghistorik

Pulstavlan integreras allt oftare mot andra källor som exempelvis patientadministrativa system eller journalsystem. Därför är allt mer viktigt att som användare kunna se källan till den information som visas på tavlan. Därför inför vi nu tagghistorik som ger spårbarhet var informationen kommer från. I exemplet nedan visar Pulstavlan den senaste händelsen och hur aktiviteten har lagts till av funktionen ”Automatiska händelser”.

VGR: Integration patienter & vårdomfattning

För Sahlgrenska Universitetssjukhuset är det nu möjligt att automatiskt uppdatera tavlor med patienter och vårdomfattning. Denna funktion kommer rullas ut stegvis, för mer information kontakta din närmaste administratör.

Gröna korset – färdighanterade händelser

I Gröna korset är det nu möjligt att markera händelser som färdighanterade. Detta gör det enklare att fokusera på de händelser som behöver hanteras, då inaktuella händelser kan döljas i flödet.

Övriga förbättringar

Denna release innehåller några generella stabilitets- och säkerhetsuppdateringar.