- Pulstavlan version

Pulstavlan 2.8

Pulstavlan

Nya funktioner

Återkommande fritext-taggar 

Funktionen gör det möjligt att skapa återkommande fritext-taggar. 

Flera flexibla tavlor 

Det går nu att skapa flera flexibla tavlor per enhet. Det går också att välja vilka arbetsfunktioner som visas på vilken tavla. 

Valbart utseende på den flexibla tavlan 

Användarna kan välja mellan kompakt och luftigt utseende på den flexibla tavlan. Inställningen kan göras per tavla. 

Klicka för att öppna i fullskärm

Övriga förbättringar 

  • Tidpunkter anges nu med 5 minuters noggrannhet 
  • Förhindrat möjlighet att lägga till flera teamtaggar på en och samma patient 
  • Prestandaförbättringar