- Pulstavlan version

Pulstavlan 2.6

Pulstavlan

Nya funktioner

Daglig aktivitet med genomförande

Aktiviteter som ska genomföras flera gånger eller i flera steg kan nu beskrivas med en ny typ av tagg.
Används taggen utanför kalendern kan även automatisk återställning göras varje dygn. I kalendern sker aktiviteten enbart på den angivna dagen och behovet av återställning finns därmed inte.

Beskrivande texter på taggdefinitioner

Det är nu möjligt att tillföra en längre beskrivande text tillhörande en aktivitets definition. T ex går det beskriva hur aktiviteten ska genomföras eller det som är värt att tänka på.

Integration Personuppgiftstjänsten hos Inera

För att öka patientsäkerheten och säkerställa att namn och personuppgifter är korrekta i Pulstavlan erbjuder vi nu en integration mot Personuppgiftstjänsten hos Inera. Detta innebär att för manuell inskrivning av personer krävs nu att personnumret finns tillgängligt i PU-tjänsten. Förnamn och efternamn fylls därefter i automatiskt. Kontakta Stretch Care för att kunna använda tjänsten eller för demo så visar vi mer.

Utökad funktionalitet automatiska händelser, filtrering på ålder/kön

Det är nu möjligt att också tillföra ett filter på när automatiska händelser ska aktiveras. T ex om en aktivitet enbart ska läggas till för personer över 45 år, eller enbart för män.

Automatisk borttagning av inaktiva taggar

Inaktiva taggar som inte längre används på någon tavla kommer nu automatiskt att tas bort.

Administrativ tavla

Vi erbjuder nu en mer flexibel tavla som kan användas i flera olika sammanhang. T ex för labbprocesser, resursplanering eller andra aktiviteter som beskriver andra processer. Kontakta oss för demo eller utbildning så visar vi mer.

Pulstavlan utan kalender

Från denna version av Pulstavlan är kolumnen ”Kalender” inte längre låst och det går att ta bort den från tavlan.

SITHS eID (inklusive mobil inloggning)

Vi har nu implementerat inloggningsmetod som fullt ut stödjer inloggning via SITHS eID. Detta gör det möjligt att logga in och använda Pulstavlan på mobiltelefon eller surfplatta. Kontakta Stretch Care för att komma vidare och börja använda tjänsten.

Övriga förbättringar

  • Sortering av taggar baserat på klockslag
  • Förbättringar av användarupplevelse
  • Förbättringar mobilläge
  • Interna kodförbättringar
  • Sorteringsordning organisationsträd
  • Automatisk utloggning vid inaktivitet förlängd till 15 minuter vid användning på laptop
  • (Kommun) Uppdaterad beräkning för dagar efter utskrivning