- Pulstavlan version

Pulstavlan 2.6

Pulstavlan 2.6 planeras vara klar i december 2022.

Förbättringar

 • Daglig aktivitet med genomförande
 • Beskrivande texter på taggdefinitioner
 • Möjlighet att visa enbart veckodagar i kalendern
 • Integration Personuppgiftstjänsten
 • Utökad funktionalitet automatiska händelser
 • Automatisk borttaggning av inaktiva taggdefinitioner
 • Administrativ tavla
 • Redo* för SITHS eID (inkl. mobil inloggning)

Mindre förbättringar

 • Sortering av taggar baserat på klockslag
 • Förbättringar av gränssnitt
 • Interna kodförbättringar

* Vissa förutsättningar behöver vara på plats för att tjänsten ska kunna nyttjas.