- Pulstavlan version

Pulstavlan 2.4

Pulstavlan

Med stor glädje introducerar vi Pulstavlan 2.4, fullspäckad med flera riktigt vassa funktioner både för de som använder Pulstavlan dagligen och för de som administrerar.

Taggpaket snabbar avsevärt upp arbetet genom att kunna lägga till etablerade rutiner och processer med endast en knapptryckning.

Pulstavlan har anpassats för mindre skärmar** för att möjliggöra att både kunna tillgodogöra sig information och kontinuerligt bidra med uppdateringar på tavlan oavsett var du befinner dig

Sökning på taggar har lagts till administrationen vilket gör det enklare att få en överblick över de taggar som finns för kunna upprätthålla ett välstädat och ordnat taggbibliotek.

Utöver detta har administrationsbehörigheterna blivit fler vilket ger förbättrade möjlighet att tilldela just de rättigheter som varje användare behöver.

Vi har även fintrimmat det grafiska gränssnittet för att ytterligare förbättra användarupplevelsen.

Nya funktioner

Taggpaket

Taggpaket administration

Taggpaket möjliggör tilläggning av flera taggar samtidigt över flera dagar. T ex för återkommande rutiner eller processer. Se illustration nedan för hur taggpaket kan skapas i administrationen.

Se nedan hur administration av taggpaket fungerar.

Taggpaket tavla

Taggpaketen kan sedan användas för att snabbt inkludera en rutin eller process för en patient.

Tänk på: Om en patient flyttar in på en tavla kommer taggpaketet och de taggar som ingår enbart visas om det aktuella paketet används på den mottagande tavlan

Pulstavlan anpassad för mindre skärmar

För att Pulstavlan ska kunna användas överallt har vi även lagt till stöd för mindre skärmar

Se Pulstavlan på en mindre skärm.

Tänk på: Används en laptop med mindre upplösning 1366 pixlar i bredd, krävs det att hela skärmen används och att webbläsaren är utzoomad för att fullskärmsläget ska visas. Annars visas ett anpassat läge som bättre passar den mindre skärmen. Är skalningen i Windows större än 100% kan utzoomning i webbläsaren behöva göras ytterligare.

Sökfunktion när tagg ska lägga till kolumn

Se nedan taggsökningen i administrationen fungerar.

Utökade antal roller för att kunna bättre styra rättigheter

För att ge utökad möjlighet att begränsa rättigheter har vi utökat antalet roller, de nya rollerna är.

För varje del du vill kunna administrera behövs varje nedanstående roll. De tidigare rollerna ”Administratör” och ”Enhetsadministratör” försvinner och ersätts automatiskt med motsvarande roller nedan.

Enhetsadministratör Pulstavlan
Administrerar enheters konfiguration för Pulstavlan

Administratör Pulstavlan
Administrerar den information för Pulstavlan som är gemensam för hela regionen, t ex Taggar och Standardtavlor

Åtkomstadministratör
Kan styra användarrättigheter

Loggadministratör
Kan läsa loggar

Enhetsadministratör Gröna Korset (Region Skåne)
Administrerar en enheters konfiguration för Gröna korset

Administratör Gröna Korset (Region Skåne)
Administrerar den information för Gröna Korset som är gemensam för hela regionen, t ex Kategoribanken.

Hantering av patienter med skyddade personuppgifter

Patienter kan nu markeras med skyddade personuppgifter, detta innebär att patientens fullständiga personnummer och namn först visas när en inloggad användare klickar på patienten. Att denna information har inhämtats loggas också.

Meddelanden från Mina Planer (Region Skåne)

Se nedan hur ett meddelande från Mina Planer visas i Pulstavlan.

Förbättringar

  • När man skapar en ny händelse i Gröna Korset ligger nu kategorierna i bokstavsordning
  • Generella gränssnittsförbättringar
    • Klockan som visar nedräkning för inloggat läge är ersatt med en varningsdialog som visas när det är 1 minut kvar
    • Förbättrad meny med tydligare knappar med beskrivande text