- Pulstavlan version

Pulstavlan 2.2 – december 2020

Pulstavlan

Nya funktioner

Automatiska händelser

För administratörer är det nu möjligt att lägga till automatiska händelser till en tavla. T ex om en tagg automatiskt ska läggas till när en patient skrivs in.

 

Förbättrat gränssnitt vid tillägg av ny tagg i kalender

För att underlätta planering för en patient har ett förbättrat koncept tagits fram för att lägga till taggar till kalendern för en patient.

  • Planera flera dagar i samma vy
  • Välj att arbeta med drag and drop eller klick
  • Lägg till taggar ytterligare längre fram

Klicka på bilden för att visa i fullskärm

 

Funktion för att se taggar som är längre fram i kalendern

Ikonen som visar att det finns taggar längre fram i tiden går nu att klicka på för att få se dessa taggar.

Klicka på bilden för att visa i fullskärm

 

Administratörsgränssnitt för standardtavlor

Standardtavlor går nu att konfigurera för de som är administratörer.

Tagg med rubrik och fritext

Taggtypen Standard har nu även möjlighet att ge utrymme för en fritext vid sidan mo taggens namn. När taggen läggs till eller uppdateras kan denna fritext redigeras.

 

Koppla sängplatser till team eller andra taggar

För de enheter som har fasta team på sina sängplatser kan nu markera detta i administrationen för sängplatser. Det går även lägga till andra taggar på dessa sängplatser.
Taggar som listas här kommer läggas till patienten när denne hamnar på vårdplatsen. Befintliga team kommer att skrivas över med sängplatsens förvalda team.

 

Stöd för patienter att finnas på flera enheter

För att ge bättre stöd till öppenvårdsenheter så kan nu patienter läggas till på en eller flera avdelningar samtidigt.
Detta görs genom att lägga till en patient manuellt via gränsnittet. Om det redan finns en patient med det valda personnumret fås valet att registrera patienten på nytt eller om den tidigare existerande patienten ska flyttas. (Patienter som styrs av journalsystem kan ej flyttas manuellt).
Om en patient finns på flera enheter visas detta med en ikon som går att klicka på för att få detaljer, se bild nedan:
patient på flera enheter

 

Vad händer med manuella patienter när samma personnummer registreras i journalsystemet?
I de fall som en patient skrivs in via journalsystemet till en tavla där samma patient finns manuellt registrerad, tas patienten över av journalsystemet. Skrivs patienten in till en annan tavla än där den manuella patienten är inskriven kommer den manuella patienten ligga kvar och även skrivas in på den tavla som anges i journalsystemet.

 

Vad händer med manuella patienter när samma personnummer flyttas i journalsystemet?
Flyttas en ”journalsystemägd” patient till en tavla där det finns en manuell patient med samma personnummer kommer den manuella patienten ersättas av den från journalsystemet men existerande taggar bibehålls.

Förbättringar

  • Bytt namn på roll ”taveladministratör” till ”enhetsadministratör”
  • Sortering i bokstavsordning på enval och flerval
  • Inaktiva taggar ska inte visas i högerkolumnen för en kolumns taggar
  • Bytt ikon för lägg till patient – sängliggande inte relevant för psykiatrin