- Pulstavlan, Stretch Care

På besök i vårdverkligheten i Skåne

Neurologi- och rehabiliteringsavdelningen på Hässleholms sjukhus

Riktigt bra kundmöten är det mest lärorika vi får uppleva!  

Denna gång, en fredag i april, fick vi möjlighet att besöka Hässleholms sjukhus och våra nyare kunder och bekantskaper inom kommunal vård och omsorg i Hässleholm och Bjärnum.  

Vårt första stopp var hos samordnande sjuksköterska Marie E Göransson på Rehabiliteringsmottagningen i Hässleholm. Här har man framgångsrikt skapat en tydlig planering över arbetsdagens flöden i sin tavla. Marie berättar hur Pulstavlan blivit hjärtat för samtliga roller och professioner tillsammans får en fantastisk överblick – från det att patienten anländer i receptionen till det att behandlingsmötet är genomfört.

Jag förstår inte hur vi arbetade tidigare – det var rena stenåldern med lappar och spring mellan oss innan vi började använda Pulstavlan… beskriver en nöjd Marie E Göransson, samordnade sjuksköterska, Rehabiliteringsmottagningen Hässleholms sjukhus.

 

Tillsammans med Johan Steifeldt från Region Skånes förvaltningsgrupp för Pulstavlan fortsatte vi till Neurologi- och rehabiliteringsavdelningen på Hässleholms sjukhus. Här fick vi träffa Lottie Nord, sjuksköterska och koordinator för avdelningen. Lottie har även varit mycket delaktig i Region Skånes arbete med att beskriva vilka behov vården har för att Pulstavlan ska fungera som bäst (se bild överst i inlägget).

Pulstavlan är mycket viktig för vår verksamhet. Den kan vi absolut inte vara utan! Här stämmer vi av allt som ska göras och här tittar men flera gånger varje arbetspass, säger Lottie Nord, sjuksköterska och koordinator på Neurologi- och Rehabiliteringsavdelning, Hässleholms sjukhus.

 

Därefter styrde vi mot Bjärnum och på Lyckåsa kortidsboende som sedan november 2022 använder Pulstavlan för sin planering av vård- och omsorgsaktiviteter. Enhetschef Eva Körkkö med personal och IT-samordnare Fredrik Carbonnier, visade hur deras Pulstavla organiserats. Inspirerande att se hur de hittat lösningar för aktivitets-taggar och funktioner till ett särskilt boende. Här fick vi även träffa enhetscheferna Maja Simonsson och Maria Erlingsson från Nybo särskilt boende i Bjärnum dit vi begav oss.  

På plats, tillsammans med en liten arbetsgrupp på Nybo, skapades Pulstavlan för verksamhetens behov. Efter en kort introduktion och tips från oss kunde vi lämna Maja och Maria som snabbt greppade hur Pulstavlan byggs upp för att möta just sin verksamhets krav och behov för överblick av gemensam planering.  

Maja och Maria såg redan fler användningsområden för sin Pulstavla. Vi ser med spänning fram emot att följa deras resa med Pulstavlan.   

Nu längtar vi efter att få besöka fler verksamheter och få ta del av deras framgångssagor.  

Tack alla som tog sig tid att träffa oss i era verksamheter, på återseende! 

Pulstavlan-teamet