- Blåappen, Stretch Care

Nya K-SADS-COMP

Stretch Care och Dr. Joan Kaufman hälsar dig välkommen att delta vid en digital presentation av nya K-SADS-COMP. Efter presentationen kommer det även finnas möjlighet att ställa frågor till Dr. Kaufman.  

När? 9/10 – 2023, klockan 12.00 – 13.00  

Hur? Digitalt, föranmälan krävs och görs antingen genom att acceptera mötesinbjudan eller genom att kontakta: josefine.norstedt@stretch.se  

Bjud gärna in dina kollegor eller andra intressenter till presentationen. Hör i så fall av dig till Josefine Norstedt (se mejladress ovan).  

OBS! Notera att presentationen föregår på engelska.  

Eftersom presentationen enbart pågår under en timme ber vi dig / er att på förhand skicka in samtliga frågor ni önskar svar på. Det gör du till samma mejladress som ovan.

Frågorna ska vara formulerade på engelska. Skulle det inkomma några frågor på svenska kommer Stretch Care översätta dessa. 

K-SADS – inte bara till för forskning 

K-SADS är sedan många år tillbaka den mest använda och välvaliderade diagnostiska intervjun för barn och ungdomar i världen. 

KSADS-COMP är en ny digital variant av K-SADS med målet att vara enklare att arbeta med för att kunna nyttjas bredare inom klinisk vård. Med andra ord, en mer användbar K-SADS för användning inom den dagliga kliniska verksamheten.  

De webbaserade KSADS-COMP-verktygen utvecklades med finansieringsstöd från National Institute of Health (NIH) och används för närvarande i flertalet storskaliga forskningsprojekt i USA och resten av världen.  

Några exempel på länder som redan använder sig av K-SADS-COMP är Danmark, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Kanada, Spanien, Australien, Nya Zeeland, Sydkorea, Sydafrika och Kenya. 

Nyckelkomponenter 

 • Introducerande intervju för att insamla nyckelinformation inför initiering av behandlingsplan 
 • Screeningintervju för att främja underlag för differentialdiagnoser 
 • Automatiserad datainsamling, scoreberäkning och diagnostiska algoritmer 
 • Ögonblickliga symtom- och diagnostiska rapporter 
 • Omfattande bedömning av eventuell suicidalitet 
 • Bedömer en stor variation av kontextuella nyckelfaktorer relaterat till risk (till exempel brandsäkerhet i hemmet, identifierar sig som sexuell minoritet, trauma) 

Självadministrerade versionen 

 • Optimal för att insamla underlag för en initial bedömning och för att triagera patienter på väntelistan 
 • Bidrar till insamling av värdefull klinisk information för behandlare inför nybesök – vilket sparar tid för klinikern 

K-SADS-COMP finns i tre varianter 

 • Kliniker administrerad 
 • Vårdnadshavare (självadministrerad 
 • Patient (självadministrerad) – för barn och unga över 11 år 

Läs gärna mer om K-SADS-COMP på den officiella hemsidan:  

https://www.ksadslogin.net/ksads-comp/ 

Varmt välkomna,  

Stretch Care