- Blåappen, Pulstavlan, Stretch Care

Nationell HSA-koppling godkänd

Från och med nu kommer Pulstavlan och Blå Appen automatiskt identifiera alla som arbetar inom vården i Sverige samt hämta organisationsstrukturer. Detta utan  koppling till regionens lokala tjänster. Detta gör också att det blir väldigt enkelt att komma igång och administrera tjänsterna.

Beslutet, att ge Stretch Care tillgång till Ineras HSA-tjänst,  togs 17 juni 2019 av HSA förvaltningsgrupp. Vi blir nu en av få leverantörer som har denna kopplingen (vid tiden av denna skrivelse finns det 10 aktörer förutom SKL/Inera som har kopplingen).

Här är listan på alla godkända tjänster:
https://www.inera.se/kundservice/dokument-och-lankar/tjanster/hsa-dokument-webbsida/godkanda-hpt-konsument

Fantastiskt roligt och ett stort steg till att skapa Sveriges bästa vårdtjänster!