- Stretch Care

Mina Planer och säker dokumentdelning

Mina Planer

Mina Planer, Skånes system för samordnad vårdplanering, utvecklas i rask takt. Nu tog vi ett stort steg i att äntligen utrota faxen! (ja, du läste rätt – faxen.)

Mina Planer tar hand om Skånes behov för gemensamma vårdplaner mellan slutenvård, öppenvård, kommun, privata aktörer och patienten själv. Det har systemet gjort sedan 2008 (även ifall skepnaden är helt ny sedan 2020). Det rör sig bland annat om samverkan vid utskrivning (SVU), samordnad individuell plan (SIP) och vårdplanering inom psykiatrin. Patienten kan sedan några år läsa sin plan via 1177.

Mina Planer utvecklas av Stretch Care för Region Skånes räkning. Det innebär ett starkt samarbete med en driven och engagerad förvaltningsgrupp i regi av region och kommun. Förvaltningsgruppen prioriterar arbetet som skall göras för att kontinuerligt uppnå en kontinuerlig förbättring i den vård och omsorg som bedrivs i Skåne.

Här kommer ett axplock av de förbättringar som skett nu efter sommaren 2023:

Utmaningen med att dela dokument säkert

Sjukvården har haft svårt att dela dokument digitalt på ett säkert, såsom en Epikris efter patienten besökt slutenvården och skall tillbaka till kommunal regi. Därmed använder vården än idag fax i stor utsträckning mellan region och kommun. Det är så klart mycket bökigt och komplext för alla parter, och hurvida det är patientsäkert kan helt klart diskuteras.

Mina Planer tog sig an utmaningen och numera kan dokument delas säkert mellan olika huvudmän – samtidigt som vi inte riskerar att dokumenten hanteras osäkert, hamnar på användares datorer eller kommer i fel händer. Det är tekniskt utmanande, speciellt om vi skall göra det användarvänligt för all vår personal i vård och omsorg. Men vi vågar påstå att vi lyckats! Numera kan en användare skriva ut ett dokument direkt från journalsystemet rakt till Mina Planers säkra händer. Mina Planer föreslår automatiskt mottagarna baserat på patientens primärvårdsval, dess kommuntillhörighet och eventuell plats på ett vårdhem. Dokument delas snabbt, enkelt och säkert!

Information vid akutbesök

En vårdtagare som vistas på ett kommunalt boende har (förhoppningsvis) har tidigare fått med sig ett papper när de skickas till akutmottagningen med ambulans. Kommunpersonalen skall samtidigt hinna uppdatera detta papper med aktuell information. Det hinns ofta inte med i den akuta situationen. När patienten skickas tillbaka till kommunen är det tänkt att akuten skall använda samma lapp och skriva ett meddelande tillbaka till kommunen.

Hela denna processen är nu helt digitaliserad i Mina Planer. Kommunen kan skriva bakgrundsinformationen på akutbladet i förväg. Vid den akuta situationen kan personalen på plats eller på distans fylla i den aktuella informationen, även om ambulansen redan hämtat upp vårdtagaren. Akuten ser direkt i Mina Planer alla inkommande ärenden och kan återkoppla till kommunen direkt i Mina Planer.

Mobilt gränssnitt, Freja, …

Mina Planer har nu fullt mobilstöd med SITHS eID och Freja-inloggning för kommunpersonal som inte använder SITHS-kort, för att bara nämna några av de andra stora och fina nya möjligheterna med Mina Planer.

Här ser ni ett exempel på hur Mina Planers startsida ser ut i mobilen för en sjuksköterska på en medicinavdelning (alla namn är påhittade):

Mina Planer i mobilen