- Blåappen, Stretch Care

Film om triagering med BCFPI

Inom ramen för SKR och Uppdrag Psykisk Hälsa har nu en första film om triagering inom BUP med hjälp av BCFPI publicerats. Markus Andersson, leg psykolog/psykoterapeut, med dr, presenterar grundläggande information om BCFPI, dess bakgrund, och när och var den kan användas. Markus beskriver även ett organisationsperspektiv riktat till ledning och chefer med ansvar att organisera verksamheter för barn och ungas psykiska hälsa.

Blåappen levererar BCFPI sedan 1 januari 2020 och stöttar fullt ut det arbetssätt som Markus berättar om i filmen.

För att se filmen, öppna kapitel ”2. Triagering: Bedömning av behov av vårdnivå” på denna sidan på Uppdrag Psykisk Hälsa:
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/bup-barn-och-ungdomspsykiatri/utbildningsportal-for-bup

Här har ni också direktlänk till filmen för den late: