- Blåappen, Stretch Care

”Det här är jag” – hedersomnämnd av Diabasen!

Det här är jag

Vi är glada och stolta att den digitala versionen av samtalsmaterialet ”Det här är jag”, som vi tillsammans med medarbetare inom Psykiatri, habilitering och hjälpmedel på Region Skåne har utvecklat, blir hedersomnämnd vid prisutdelning för Diabasen 2023 

Utmärkelsen Diabasen belönar systematiskt förbättringsarbete utifrån patientfokus, vård av hög medicinsk kvalitet och effektivt användande av tilldelade medel.  

När frågan kom från Region Skåne om att digitalisera ”Det här är jag” i Blåappen blev vi på Stretch Care nyfikna och tog oss gärna an utmaningen. ”Det här är jag” är inget vanligt formulär utan visuellt anpassat och utformat för att barn och unga ska kunna förstå och använda.  

Både vi och experterna inom verksamhetsområde Syn, hörsel och döv och Habilitering på Region Skåne var måna om att inte enbart göra en direkt kopia av det fysiska originalet. Tillsammans skapade vi därför en uppdaterad variant med flertalet digitala förbättringar.

Så här blev resultatet:

Det här är jag

 

Stine Thorsted, fil dr, hälso- och sjukvårdsstrateg på Region Skåne berättar om utvecklingsprocessen:  

Utvecklingsprocessen av det fysiska materialet av ”Det här är jag” går flera år tillbaka i tiden. FoU-projekt med utvärderingar ligger till grund för framtagandet av det fysiska materialet ”Det här är jag”. Patient- och medarbetarperspektivet har belysts i FoU-rapporterna.
Det har varit många duktiga medarbetare involverade i utvecklingsprocessen och genom kontinuerligt samarbete mellan verksamheter, stödfunktioner och Stretch Care har resultatet uppnåtts.

Det finns flera fördelar med att digitalisera formulär och instrument inom hälso- och sjukvården, såsom ”Det här är jag”. Heike Von Lochow, Audinom och utvecklingsledare på Region Skåne nämner några:  

Det tar tid att utveckla material och implementera digitalt men ger tidsvinster i längden​. Vi ser att digitalisering ökar barnets delaktighet, då vi möter barnet av idag – den digitalt infödda.

Vi ser fördelen i att kombinera digitalt material med samtal på plats​.

Materialet är samordnat i en säkert och framåtkompatibelt system, Blåappen som redan finns och används i 15 av Sveriges regioner.​”

 Att arbeta tillsammans med kliniker och experter inom hälso- och sjukvården för att digitalisera redan vedertagna och utvärderade instrument är något vi på Stretch Care brinner för.  

Stine Thorsted, fil dr, hälso- och sjukvårdsstrateg på Region Skåne beskriver hur det är att samarbeta med Stretch Care:  

Företag har tidigare varit intresserade av att digitalisera ”Det här är jag” men det var tack vare att Stretch Care finns inom Regionen att digitalisering möjliggjordes. Det är väldigt roligt att denna kompetens finns inom Regionen. Stretch Care har varit lyhörda, lättillgängliga och entusiasmerande i arbetsprocessen.

Avslutningsvis vill vi gratulera årets vinnare av Diabasen-priset verksamheten Hematologi och verksamhetsområde Hematologi, onkologi och strålningsfysik vid Skånes universitetssjukvård. Stort grattis!  

Vi är stolta över att få lov att vara en del av så många olika spännande forsknings- och utvecklingsprojekt där Blåappen kan göra skillnad.