- Blåappen, Pulstavlan, Stretch Care

COVID-19 på Stretch Care

Det är en förundrande tid vi går igenom nu tillsammans, hela världen på en gång. Personliga tragedier och länder som går på knä. Människor som förlorar sina arbeten, och andra som får en nästan ohållbart tuff arbetssituation. Vårdpersonalen, den grupp som vi på Stretch Care fokuserar allra mest på, hade det ansträngt redan innan COVID-19, och nu, vilka hjältar de är! Så stolt över alla dessa starka människor som vi har förmånen att få möta och stötta i vardagen.

Hur påverkas vi på Stretch Care då? Jo, vi har en i grunden digital affär och vår anställda har sedan tidigare haft en flexibel arbetsplats. Att arbeta på distans fungerar utmärkt för oss. Vi möts till del på kontoret, men anställda som fått lindriga symptom kan arbeta vidare hemifrån. På så sätt har vi kunnat hålla ungefär samma tempo som innan krisen startade.

Corona-rapporten” tar vi fram varje dag till Region Skånes dagliga möten kring COVID-19. Vi berättar hur det ser ut på Skånes 10 sjukhus – hur många patienter som är färdigbehandlade men som ännu tar en plats på sjukhuset av olika skäl. Behöver Skåne snabbt få fram fler platser på våra sjukhus så berättar vår rapport var platserna lättast hittas och vilka kommuner som sjukhusen kan samverka med för att enklast möjligt frigöra platserna. Informationen hämtar vi från Mina Planer som hanterar alla vårdplaner i Skåne.

Blåappen hjälper till med utvärdering av patienter på distans. Från början för att höja kvaliteten och effektivisera vården, men blir nu ett essentiellt verktyg i krisen där allt arbete som kan genomföras på distans minskar smittspridning och ger en mycket behövd avlastning av vårdpersonalen.

Pulstavlan hjälper vårdavdelningarna att koordinera sitt arbete i vardagen. Nu när trycket ökar på vården till helt nya nivåer blir Pulstavlan ett stöttande verktyg för vårdpersonalen för att enkelt ha koll på allt som händer på vårdavdelningen och vilka patienter som bär på smitta och inte.

 

STORT TACK alla ni inom vården som arbetar så hårt i denna krisen. Ni är våra hjältar!!!