- Blåappen, Stretch Care

Blåappen växer så det knakar

Blåappen växer snabbt, delvis genom att fler verksamhetsområden inom regionerna ser värdet av Blåappen, och dessutom genom att allt fler regioner tecknar avtal. Nu i oktober 2021 används Blåappen i hela 14 av Sveriges regioner, och fler är på gång!

Att vi används av barn- och ungdomspsykiatrin har blivit mer och mer en självklarhet, och inom vuxenpsykiatrin startar allt fler verksamheter upp under 2021. Vi minns också med glädje när en verksamhetschef på habiliteringen berättade att de hade fått bannor av en yngre patient ”Varför använder ni inte Blåappen som de gör på BUP? Jag vill inte hålla på med en massa papper!”. Kort därefter var även habiliteringen igång.

Inom somatiken växer också Blåappen allt mer. Bland annat inom cancer där vi arbetar med EORTC QLQ-C30 och kvalitetsuppföljningar, endometrios med EHP-30 och med kroniska spinalsmärtor där verktyg utvecklats med Region Skåne, för att nämna några områden. Inom somatiken vill vi framåt växa allt mer så klart så hör av er om ni har behov av stöd!

För att summera: är du ännu inte igång med Blåappen så är det hög tid nu! 🙂

Har du frågor så är du hjärtligt välkommen att kontakta oss!