- Blåappen, Stretch Care

Blåappen & onkologi

onkologi

Blåappen stöttar verksamheter inom onkologi. Med Blåappen kan ni mäta och följa upp patienters livskvalitet och mående inför, under och efter en cancerbehandling samt under deras rehabiliteringsperiod. Läs vidare så berättar vi mer!

Livskvalitet, funktion och mående

Blåappen tillhandahåller ett brett utbud av skattningar som mäter livskvalitet, funktion och mående inklusive EORTC QLQ-skattningar som är specifikt utformade för att mäta livskvalitet hos cancerpatienter. Med hjälp av automatiserade skräddarsydda program hjälper Blåappen er verksamhet att kontinuerligt följa upp patienter inför, under och efter och efter deras behandling. Vad ni vill mäta, när och hur ofta anpassar ni efter era patienters specifika behov och er verksamhet.

Rehabilitering

Rehabiliteringsbehov

Med skattningen Hälsoskattning för cancerrehabilitering utvecklad av  Emma Ohlson-Nevo och Ingrid Alkebro identifieras olika områden där en cancersjuk patient kan behöva stöd och hjälp inför, under och efter en cancerbehandling.  Hälsoskattning för cancerrehabilitering kan med fördel användas som återkommande bedömning inför upprättande, justering och utvärdering av vård- och rehabiliteringsplan.

Digitala behandlingar

Blåappen har stöd för digitala behandlingar – ni kan därmed enkelt förmedla kunskap, instruktioner och övningar till era patienter att utföra hemma mellan mötena.

Behandlingarna kan utvecklas tillsammans med er verksamhet baserat på det material ni har och önskar ta fram. Över tid kommer fler och fler standardiserade behandlingar som er verksamhet kan nyttja. Vi berättar gärna mer för er om detta i ett möte!

Rehabplan

Tillsammans med cancerrehabiliteringen inom Region Skåne har Stretch Care tagit fram en digital Rehabplan som patienten och rehabteamet arbetar i tillsammans under rehabiliteringsperioden. Rehabiliteringsplanen överensstämmer med WHO:s klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) och består av tre delar: en bedömningsdel, en del med huvudmål/värderad riktning och delmål, insatser och utvärdering samt en del med fortsatt planering efter rehabiliteringsperioden. Livsvärden, huvudmål och delmål presenteras i form av ett ”Rehabträd”.

 

Nöjdhetsmätningar

Blåappen har tillsammans med cancerrehabiliteringen inom Region Skåne tagit fram en nöjdhetsenkät med syfte att utvärdera en rehabiliteringsperiod utifrån patientens upplevelse. Nöjdhetsenkäten bygger på kvalitetsregistret SveRehs nöjdhetsenkäter och har justeras för att bättre passa målgruppen och verksamheten. Resultatet kan analyseras på gruppnivå i syfte att följa upp och förbättra er verksamhet.

Utöver Nöjdhetsenkät rehabilitering finns det i Blåappen flera andra nöjdhetsenkäter exempelvis CSQ-8, EQ-5D och TSS-2.