- Blåappen, Pulstavlan, Stretch Care

Blåappen används i halva Sverige!

Vilken resa! Från och med september 2020 använder hälften av Sveriges regioner Blåappen för att utreda psykisk ohälsa. Under sommaren tecknade Region Kalmar det tionde avtalet för Blåappen. Det känns fantastiskt att Blåappen har fått en sådan framgång – tänk vilken skillnad vi kan göra för alla som inte mår bra i Sverige!

I bräschen går regionernas barn- och ungdomspsykiatri där Blåappen används för både triagering vid en första kontakt och sedan vidare utredning på mottagningarna. Inom psykiatrin stödjer Blåappen bl.a. utredningar för  ADHD, autism, ångest, beroende, trauma, självskada, ätstörning, smärta, sömn, schizofreni, OCD med mer.

Det är värt att nämna att Blåappen även används inom vuxenpsykiatrin och inom somatiken, men vuxensidan behöver helt enkelt lite mer tid på sig att komma igång.

Effekten av detta är att vi i praktiken kan skapa samverkan mellan 10 sjukvårdsregioner. Ett arbete vi gör för en region kommer till nytta till övriga regioner. När en region hjälper oss validera resultaten av en ny skattning så kommer det värdet alla de andra regionerna till godo. Utöver skattningar kan framåt standardiserade vårdprocesser också delas mellan regioner. Effekten blir en svensk kvalitetsresa som kommer kunna göra stor skillnad för vår sjukvård.

Vi på Stretch Care är så stolta över Blåappen, och så tacksamma att vårdpersonalen tycker att vi gör en skillnad och ger oss detta stora ansvar. Men den största skillnaden gör vårdpersonalen som träffar våra sjuka varje dag, tack för allt det fantastiska jobb ni gör!