- Blåappen version

Blåappen 8.0

Nya funktioner

 • Integration till journalsystemet Webdoc
 • Utökad funktionalitet kopplat till analys, dashboard och grafer
 • Behandling
  • Funktionalitet för digitala behandlingar
  • Behandlingsprogram med kapitel som löper över flera veckor
  • Fristående moduler och informationsmaterial med text, bild och video
  • För mer information och önskemål om att lägga in behandlingar eller material i Blåappen, kontakta Stretch Care
 • Kunna starta och ta del av externt innehåll via Blåappen
 • Funktionalitet kopplat till språk
  • Föredraget språk för patienter och patientkontakter
  • SMS och publika sidor på engelska
  • Stöd för behandlarappen på fler språk

Skattningar & Dagböcker

Nya och ändrade skattningar

 • ACE-Q SE (Adverse Childhood Experiences Questionnaire-Swedish)
 • DES-II (Dissociative Experience Scale-II)
 • Förstärkarkartläggning
 • Utvärdering av vård (generellt formulär)
 • Medicinuppföljning (generellt formulär)
 • Uppdaterade värden för resultat av Effekt och Biverkningar i Uppföljning ADHD-medicin för enklare jämförelse i grafen
 • SEXIT (SEXual health Identification Tool)
 • listan uppdateras…

Översatta skattningar

 • RCADS på engelska
 • listan uppdateras…

Nya och ändrade dagböcker

 • Tillägg i orosdagboken
 • Möjlighet att fylla i stämningsdagboken flera gånger
 • DBT veckokort

Förbättringar & buggfixar

 • Förbättrad automatisk scroll i formulär
 • Diverse förbättringar i rapporter