- Blåappen version

Blåappen 7.4 – Januari 2024

Nya funktioner

 • Patientappen på engelska och stöd för formulär på fler språk
 • Stöd för inloggning med BankID i behandlarappen utan HSA-integration (valfritt)
 • Extern trigger i program och integration till ARIA
 • Förhandsgranska dagböcker i bibliotek
 • Möjlighet att inkludera länkar i meddelande till patient och programinformation
 • Möjlighet att välja visningsordning på skattningar i program
 • Funktion för att Kvittera alla okvitterade formulär för en patient
 • Hantering av slutförda program
  • Automatisk avslut av program
  • Notis om slutförda program på startsidan (om meddelande är påslaget)
 • Rapport för BCFPI uppföljning (släpps i en preliminär version för att kunna utvärderas och kommer därför vara tillgänglig endast för utvalda användare)
 • Kopiering av journalanteckning för dagbok
 • Kliniska nyckelord på skattningar och dagböcker som kan användas för att enklare hitta i biblioteket

Skattningar & Dagböcker

Nya dagböcker

 • Rehabplan
 • Stämningsdagbok för Bipolära patienter

Ändrade dagböcker

 • Vuxenvarianter av Orosdagbok
 • Vuxenvariant av OCD-dagbok

Nya skattningar

 • CATS-2 (Child and adolescent trauma screen 2)
 • CSH (Checklista för sexuell hälsa vid sjukdom) 
 • ECR (Experiences in Close Relationships)
 • Elevens sätt att vara i skolan (Formulär till skolan framtagen av Region Kronoberg)
 • FAPBI (Frequency and acceptability of partners behavior)
 • IIEF-5 (The International Index of Erectile Function-5)
 • IDA (Intervju vid Diagnostik av Autism)
 • Kartläggningsfrågor syn
 • LEC-5 (The Life Events Checklist for DSM-V)
 • NIMH-TSS och TIS (NIMH Trichotillomania Symptom Severity Scale and Trichotillomania Impairment Scale)
 • Nöjdhetsenkät rehabilitering
 • Somatiska kontroller
 • Symptoms checklist (SCL-90)
 • TAS-20 (Toronto Alexithymia Scale)
 • Utvärdering digitala grupper
 • Utvärdering fysiska grupper
 • VIF (Våld I Familjen) inväntar granskning
 • VMB (Våld Mot Barn) inväntar granskning

Ändrade skattningar

 • Prioriterat svar i FASM vid svar Ja på fråga om avsikt att ta sitt liv och fråga angående skurit eller karvat hud
 • Ny variant för vuxna i formuläret Besöksutvärdering
 • Ny lång variant till formuläret Anamnes Barn
 • Ny variant för ungdomar för skattningen ASRS (symtomchecklistan)
 • Justerad inledning i formuläret Skolutredning
 • Förtydligande i Uppföljning ADHD-medicin att medicin ska ha tagits innan puls och blodtryck tas
 • Förtydligat resultatpresentationen i PID-5 så att det tydligare framgår vilka personlighetsegenskaper som ingår i vilken domän
 • Uppdaterade cutoffer för SDQ enligt information i tolkningsavsnittet
 • Beräkna inte ”Risk för psykisk ohälsa” i SSF

Förbättringar & buggfixar

 • Kom ihåg vilken notisflik som var vald på startsidan
 • Förbättringar av grafer, exempelvis färgindikator för cutoffer i linjediagram
 • Förbättringar i programrapport
 • Förbättringar i tangentbordsstödet
 • Förbättrad presentation av cutoff-kriterier i biblioteket
 • Automatiska påminnelser till skolpersonal efter 48 respektive 96 timmar och endast på vardagar
 • Förbättrad tillgänglighet med stöd för höga kontraster och skärmuppläsare
 • Uppdaterade och förbättrade resultatbeskrivningar och infotexter för flera skattningar
 • Förbättrad layout för program i patientappen
 • Sökfunktion för att enklare hitta program vid programadministration
 • Förbättrad layout och enklare schemaläggning av skattningar vid administration av program
 • Information under aktuellt om hur många formulär det finns att besvara alternativt om allt är besvarat
 • Enklare navigering från Aktuellt till Starta
 • Spara endast patientens tilltalsnamn som förnamn vid hämtning av patientuppgifter från Ineras PU-tjänst
 • Interna kodförbättringar

Patchar

En patch är en uppdatering med förbättringar och buggfixar som görs löpande vid behov efter att en huvudversion installerats.

7.4.1

 • Uppdaterad infotext och tillgänglighet på ECR
 • Skicka alltid dagbokspåminnelser enligt schema
 • Korrigerat så att prioriterade svar inom program räknas med i sammanfattning under Aktuellt
 • Bättre hantering av långa texter i meny-frågor som används i exempelvis Orosdagboken
 • Fråga om datum och tid då blodtryck togs göms i gamla versioner av Uppföljning ADHD-medicin
 • Linjediagram som standard vid analys av PHQ-9 när flera skattningar besvarats

7.4.2

 • Visa alltid knappen för manuella påminnelser när det finns något att besvara
 • Korrigerat fel som gjorde att det visades fel datum då patienten senast påmindes
 • Korrigerat fel som gjorde att man inte kunde byta visningsordning på program i vissa fall vid admin av program

7.4.3

 • Visa resultat för SDQ Lärare 2-4 år
 • Uppdaterat visningsnamn för NODS-PERC

7.4.4

 • Korrigerat fel vid kopiering av frågor och svar för vissa skattningar (ex. Frågor till förskola och skola)
 • Korrigerat fel som gjorde att CATS-2 inte kunde skickas in vid Nej på alla frågor i del 1.
 • Korrigerat ikoner som användes vid val av diagram under Resultat och analys
 • Förbättrad felhantering efter inskickat formulär