- Blåappen version

Blåappen 7.3 – Oktober 2023

Blåappen 7.3 innehåller har fokus på nya skattningar och vidareutveckling av befintliga funktioner.

Nya funktioner

 • Kopiering av enhetsgrupper
 • Justera slutdatum på dagbok
 • Byta ansvarig enhet på dagbok
 • Ny flik ”Visning för mottagare” i bibliotek  där man kan se hur en skattning listas i patientappen
 • Mallar för mottagarspecifikt innehåll i samtycken

Skattningar & Dagböcker

Nya dagböcker

 • Aktivitetsdagbok

Nya skattningar

 • 5S-HM (Five Self-Harm Behaviour Groupings Measure)
 • 45 Föräldrafrågor
 • AAI (Appearance Anxiety Inventory
 • Anamnesformulär (kundspecifikt) 
 • Anamnnesformulär Barn
 • AS-18 (Affektiv Självskattningsskala)
 • ALCOHOL-E
 • EmetQ-13 (Emetophobia Questionnaire)
 • FPS-R (Smärtskala med ansikten)
 • HCL-32 (Hypomania Checklist-32)
 • Klinikerskattning vid avslut eller årskontroll
 • Levnadsvanor
 • MIA (Mobility Inventory for Agoraphobia)
 • Nöjdhetsenkäter (kundspecifikt)
 • OASIS (Overall Anxiety Severity and Impairment Scale)
 • ODSIS (Overall Depression Severity and Impairment Scale)
 • Patientskattning till BipoläR
 • SAAQ (Swedish Acceptance and Action Questionnaire)
 • SCIM (Self-Concept and Identity Measure)
 • SHAI-14 (Short Health Anxiety Inventory-14)
 • Somatisk checklista inför hälsosamtal
 • Sjukskrivningsgrad
 • SPS-R (The Skin Picking Scale – Revised)
 • SUPRA PREM Patientnöjdhet
 • Valentinskalan
 • WAI (Work Ability Index) (inväntar granskning)
 • WSAS Vuxen (ny variant till befintlig skattning)
 • WFIRS-P (Weiss Functional Impairment Rating Scale Parent rated)
 • WRASS – Patient (Wender Riktad ADHD Symtom Skala)
 • YMRS (Young Mania Rating Scale) (inväntar granskning)
 • YGTSS (Children’s Yale-Brown Global Tic Severity Scale)

Ändrade skattningar

 • Hälsoskattning för cancerrehabilitering: Ny version
 • SNAP-IVs namn på delskalor har gjort enhetliga från det som beskrivs i infotexten och det som visas i resultatet.
 • Justeringar i formuläret Efter diagnosutbildning
 • Kopiera endast vissa frågor och svar i Uppföljning Skills anhörig

Förbättringar & buggfixar

 • Förbättringar i tangentbordsstödet
 • Enhetsväljare expanderas automatiskt om användare tillhör enheter på flera nivåer
 • Hantering av vårdnadshavare som inte är Mamma eller Pappa vid integration till Ineras PU-tjänst
 • Förbättringar i dagböcker
 • Utökat tidsperiod då påminnelser får skickas till mellan kl 8-20
 • Förtydligat cutoff-beskrivning i text som kopieras till journalen
 • Gjort så att programnamn läses in automatiskt i programrapport
 • Interna kodförbättringar
 • Uppdatering av adminmanual

Patchar

Enpatchär en uppdatering med förbättringar och buggfixar som görs löpande vid behov efter att en huvudversion installerats.

7.3.1

 • Åtgärdat problem i resultatrapport när obesvarade inkluderas
 • Förtydliga länkar i mail till lärare
 • Justeringar i Anamnes Barn
 • Justeringar i 45 Föräldrafrågor
 • Justeringar i YGTSS
 • Tillgängliggjort 5S-HM

7.3.2

 • Möjlighet att filtrera prioriterade notiser för att visa endast aktuell användares
 • Höjd gräns för prioriterade svar i BSL-23 för frågor rörande självskada
 • Automatisk scroll när man byter sida i formulär
 • Förtydligat tolkningsavsnittet för TSS-2
 • Korrigerat diverse stavfel
 • Justeringar i formuläret Bedömningsstöd för integrerad vård
 • Uppdaterad introtext för SDQ med förytligande angående normer
 • Frågor i formuläret Skolutredning låstes inte

7.3.3

 • Åtgärdat problem med länkar i förnyade inbjudningar till patientkontakter
 • Åtgärdat problem vid inloggning för patientkontakter som tagits bort och lats till på nytt
 • Förtydligat dokumentation i export-API