- Blåappen version

Blåappen 7.2 – Juni 2023

Nya funktioner

 • Samtyckeshantering
  • Admingränssnitt för att skapa och hantera samtyckesmallar
  • Inhämta samtycken på distans och via patient eller förälder
  • Registrering av muntligt inhämtade samtycken
 • Tillfällig patientkontakt (endast för intervju)
 • Stegvis konfiguration av program
 • Statistik och uppföljning
  • Rapporter utökas med möjlighet att analysera resultat och göra före/eftermätningar i program
  • Möjlighet att välja flera program i programrapporten samt se råpoäng
 • Flagga i resultatsammanställningen på de skattningar där patienten skrivit ett fritextsvar. (Visas endast om skattningen beräknar resultat)
 • Prioriterade svar och notiser
  • Vid höga poäng på specifika frågor i skattningar som ställer frågor om exempelvis självmordstankar och självskada genereras prioriterade svar som visas överst i notislistan. Notisen visas för hela enheten (anonymt för behandlare som ej är ansvariga för patienten)  så att svaren kan hanteras skyndsamt.
  • Följande skattningar genererar prioriterade svar vid höga poäng
   • PHQ-9 vid annat svar än Inte alls på fråga 13
   • MADRS vid svar högre än 3 på fråga 9
   • CORE-OM vid annat svar än Sällan på fråga 16, 24 eller 34
   • QIDS-A17 vid tre sista svarsalternativen på fråga 13
   • PID-5 vid tre sista svarsalternativen på fråga 119 eller 178
   • BSL-23 vid två sista svarsalternativen på fråga 7, 5 eller 18 i del 1 och vid tre sista svarsalternativen på fråga 1, 2 eller 3 i beteende-delen

Skattningar & Dagböcker

Nya dagböcker

 • Smärtdagbok

Nya skattningar

 • AEQ (Adverse Events Questionnaire)
 • AFQ-8
 • APS (Autismfenotypskala)
 • BESSI (för användning inom forskning)
 • CAS-1 (för användning inom forskning)
 • CHU9D (Child Health Utility Instrument)
 • Diverse klinikerinmatade formulär för datainmatning kopplat till forskning
 • EORTC-ANL27
 • EORTC-BM22
 • EORTC-BN20
 • EORTC-IL176
 • EORTC-IL177
 • EORTC-IL178
 • Kort måendeskattning
 • IrrIDAS-II (Frågor relaterade till Irritabilitet från IDAS-II, för användning inom forskning)
 • Tic-P (anpassad för forskningsstudie)

Ändrade skattningar

 • Ny variant av Ung Bupkontakt för föräldrar
 • Nya varianter av besöksutvärdering för habiliteringen
 • Nya varianter av TSS2 för användning på mottagning, enhet eller avdelning
 • Ny variant av DSHI: DSHI-Y
 • Ny variant av MADRS: MADRS-Y för ungdomar
 • Ny variant av ASRS: Aktuell symtomnivå
 • Justeringar i Uppföljning ADHD-medicin
  • Cutoffer för vuxna patienter för puls och blodtryck
  • Puls och blodtryck ej obligatoriskt att fylla i
 • Justeringar i Uppföljning SSRI/Dep
 • Fysioterapeutformulär barn byter namn till CPUP-formulär och får en ny variant för vuxna
 • EWSAS byter namn till WSAS enligt önskemål från originalförfattare

Förbättringar & buggfixar

 • Blått team i behandlargränssnittet
 • Förbättrad filtrering i biblioteket
 • Kunna söka i loggen efter administrativa händelser
 • Lista alla aktiva enheter i administration för enheter
 • Ny layout på skattningar och dagböcker som listas under Aktuellt
 • Ny layout för patientöversikten
 • Ny layout för resultatsammanställning för skattningar
 • Delvis besvarade skattningar visas i läsläge
 • Uppdaterad informationstext och åldersrekommendationer på flera skattningar

 

Innehållet i versionen är preliminärt och kan komma att ändras eller senareläggas.