- Blåappen version

Blåappen 7.2

Nya funktioner

 • Samtyckeshantering
 • Patientappen och några skattningar engelska
 •  Patientrelationer
  • Ny typ av relation ”Anhörig”
  • Kontaktperson som agerar i roll. exempelvis som vårdnadshavare
 • Ny programfunktionalitet
  • Välja visningsordning för skattningar i program
 • Ny dagboksfunktionalitet
  • Justera slutdatum på dagbok
 • Ansvarig behandlare
  • Kunna ange och byta ansvarig behandlare vid start av skattning, dagbok och program
 • Hantering av resultat och svar på skattningar
  • Larm
  • Flagga resultat om skattning innehåller fritext
 • Statistik och uppföljning
  • BCFPI-rapport
  • Resultatrapport
 • Journalintegration till Cosmic
 • Ny roll: ”Patientadministratör” som kan makulera skattningar och ta bort patienter

Skattningar & Dagböcker

Nya och ändrade dagböcker

 • DBT-veckokort

Nya skattningar

 • UKU-SERS
 • PID-5-IRF (Personality Inventory for DSM-5 – anhörigvarianten)

Förbättringar & buggfixar

 • Förbättrad filtrering i biblioteket
 • Ta bort behörighet istället för användare

 

Innehållet i versionen är preliminärt och kan komma att ändras eller senareläggas.