- Blåappen version

Blåappen 7.1 – Februari 2023

I Blåappen version 7.1 ligger fokus på nya skattningar för bland annat Habiliteringen, Ätstörningsvården och Tics/Tourette. För dagböcker tillkommer funktionalitet för att definiera ett påminnesleschema och samtliga dagböcker får en analysdel med grafer och snittvärden.

Nya funktioner

Påminnelseschema för dagbok

Möjlighet att ställa in ett påminnelseschema för dagböcker.

Påminnelserna kan ställas in antingen vid start av dagboken…

…eller i efterhand via menyn. Här är det också möjligt att stänga av påminnelser för en dagbok.

Blåappen kommer att påminna respondenten via SMS enligt det givna schemat om dagboken inte fyllts i tidigare samma dag.

 

Starta skattningar i intervjuläge

Möjlighet att starta självskattningar i intervjuläge. Detta kan exempelvis vara användbart i de fall skattningarna fylls i tillsammans med behandlaren på besöket eller om svar på skattningar skatt registreras i efterhand i Blåappen.

Om en skattning startas i intervjuläge skickas ingen avisering och inga påminnelser till uppgiftslämnaren utan den måste besvaras via behandlarappen.

Skattningar som startats i intervjuläge markeras med (Intervju) under informantens namn.

Genväg till nyligen startad skattning, dagbok och program

Navigera enklare på patientsidan genom att använda genvägen som visas efter att en skattning, dagbok eller program startats. Klicka på ”Gå till” för att scrolla till Aktuellt eller på ”Besvara nu” för att öppna formuläret direkt om det ska besvaras som intervju.

Skattningar & Dagböcker

Analys i dagböcker

Alla dagböcker har nu fått en analysdel som visar diagram och snittvärden baserat på svaren i dagboken. Analysdelen är tillgänglig både för respondenten och behandlaren inne i dagboken, under tiden dagboken pågår och efter att den avslutats.

Exempel på analys i Tvångsdagbok

Nya skattningar

 • BCFPI: Nya varianter 18 till 36 månader (intervju och föräldraskattning)
 • Inför- och Efter diagnosutbildning (framtagna för Habiliteringen Region Skåne)
 • ASEBA-skattningar
  • TRF (Teacher Report Form)
  • C-TRF (Caregiver-Teacher Report Form)
 • Det här är jag!
 • GTS-QOL (Gilles de la Tourette Syndrome, Quality of Life Scale)
 • PTQ (Parent Tic Questionnaire)
 • PUTS (Premonitory Urge for Tics Scale)
 • PSR-AN (Psychiatric Status Rating) – inväntar granskning
 • RU-AN (Frågeformulär om Resurs Utnyttjande vid Anorexia Nervosa) 
 • EQ-5D (För mer info och registrering besök euroqol.org/)
 • CGI-S (Clinical Global Impression – Severity)
 • SWEAA (SWedish Eating Assessment for Autism spectrumdisorders)
 • CORE-OM (Clinical Outcomes in Routine Evaluation Outcome Measure)
 • BBQ (Brunnsviken Brief Quality of life scale)
 • EDPEX (Eating Disorder Patients’ Expectations and Experiences of Treatment)
 • Traumahändelser 23
 • Traumareaktioner 26

Ändrade skattningar

 • ISI
  • Ny variant för barn och ungdomar (ISI-A)
  • Ny undre cutoff >10, övre cutoff ändrad till >14

Förbättringar & buggfixar

 • Möjlighet att filtrera på Besvaras av i Biblioteket
 • Val att agera ombud ska bara visas för förälder om barnet har något att besvara
 • Visa vilket datum då skattning skickades (i patientappen)
 • Visa vilken behandlare som startat ett formulär (i historiken)
 • Visa om en skattning är besvarad via ombud
 • Visa om skattning ska besvaras som intervju
 • Korrigerat så att resultat för vissa äldre skattningar på historik & analyssidan visas korrekt
 • Korrigerat felstavning i Exporten
 • Korrigerat så att e-postadress för nya användare sparas redan vid första inloggningen. Så att även ny användare kan slå på e-postaviseringar direkt.
 • Programinformation i export API:et.
 • Interna kodförbättringar 

Patchar

En patch är en uppdatering med förbättringar och buggfixar som görs löpande vid behov efter att en huvudversion installerats.

7.1.1

 • Datumintervall på sömndagbokens analysdel
 • Förtydligande kring skattningar vars svar och resultat inte visas för behandlare

7.1.2

 • Tillgängliggjort skattningar
  • Traumahändelser 23
  • Traumarekationer 26
  • RU-AN
  • PSR-AN
  • EQ-5D

7.1.3

 • Bättre hantering av val av patient vid långsam uppkoppling
 • Återkommande skattningar i program ska skicka ut senaste versionen av en variant
 • Bättre hantering av val av kontaktsätt då skolpersonal bekräftar sina kontaktuppgifter
 • Redan accepterad inbjudan till skolpersonal ska länka till inloggning för skolpersonal
 • Uppdatering av enhetsnamn efter ändringar i HSA-katalogen

7.1.4

 • Skicka endast ett SMS vid start av skattning eller program
 • Hantering av vårdenheter och ingående vårdenheter som är syskon i HSA-trädet

7.1.5

 • Åtgärdat fel vid synkronisering av enheter från HSA-katalogen

7.1.6

 • BOCS visade fel i resultatpresentation