- Blåappen version

Blåappen 7.1

Nya funktioner

 •  Patientrelationer
  • Ny typ av relation ”Anhörig”
  • Kontaktperson som agerar i roll. exempelvis som vårdnadshavare
  • Telefonnummer till vårdnadshavare bli valfritt
 • Ny dagboksfunktionalitet
  • Påminnelseschema för dagbok
  • Justera slutdatum på en dagbok
 • Ny programfunktionalitet
  • Välja visningsordning för skattningar i program
  • Slå på och av meddelandefunktionen i för ett startat program (om meddelande är tillåtet för programmet)
 • Hantering av resultat och svar på skattningar
  • Larm
  • Flagga resultat om skattning innehåller fritext
 • Statistik och uppföljning
  • BCFPI-rapport
  • Resultatrapport
 • Journalintegration till Cosmic
 • Ny roll: Patientadministratör som kan makulera skattningar och ta bort patienter
 • Riktade nyheter: möjlighet att välja specifika enheter som ska se en nyhet

Skattningar & Dagböcker

Nya och ändrade dagböcker

 • DBT-veckokort
 • Analys i samtliga dagböcker med diagram och snittvärden

Nya skattningar

 • Det här är jag!
 • PID-5-IRF (Personality Inventory for DSM-5 – anhörigvarianten)
 • PTQ (Parent Tic Questionnaire)
 • PUTS (Premonitory Urge for Tics Scale)
 • YGTSS (Children’s Yale-Brown Global Tic Severity Scale)
 • BBQ (Brunnsviken Brief Quality of life scale)
 • PSR AN (Psychiatric Status Rating)
 • RU-AN (Frågeformulär om Resurs Utnyttjande vid Anorexia Nervosa)
 • SWEAA (SWedish Eating Assessment for Autism spectrumdisorders)
 • CORE-OM (Clinical Outcomes in Routine Evaluation Outcome Measure)

Förbättringar & buggfixar

 • Skrolla till startad skattning, dagbok eller program
 • Ta bort behörighet istället för användare
 • Förbättrad filtrering i biblioteket

 

Innehållet i versionen är preliminärt och kan komma att ändras eller senareläggas.