- Blåappen version

Blåappen 6.1

Blåappen

I Blåappen 6.1 introducerar vi funktionalitet för Dagböcker tillsammans med några av de mest efterfrågade dagböckerna. Program vidareutvecklas och självklart kommer även flera nya skattningar.

Nya funktioner

 • Funktionalitet för Dagbok samt dagböcker för Sömn, Kost och Fysisk aktivitet
 • Bibliotek: Förhandsgranskning av skattningar, dvs kunna se formuläret och dess frågor innan det skickas
 • Ny funktionalitet kopplat till Program
  • Möjlighet skapa paket med dolda skattningar som inte kommer visas för behandlare under Aktuellt och Resultat & Analys
  • Möjlighet för behandlare att markera ett meddelande som läst av patient. Exempelvis om man säkerställt att patienten tagit del av informationen
  • Möjlighet att kunna välja bort nästa återkommande utskick av en skattning i ett program
  • Program och dess meddelandehistorik ska visas under Resultat & Analys
 • API för export av data från Blåappen till externa system
 • Automatiska påminnelser för meddelanden till patienter
 • Vidareutveckling av Notiser
 • Vidareutveckling av Kopiera

Skattningar

Nya skattningar

 • ASC-Kids (Acute Stress Checklist For Children)
 • A-TAC (Autism-Tics, ADHD och andra komorbiditeter)
 • ASEBA-skattningar
  • BPM-P (Brief Problem Monitor-Parent Form for Ages 6-18)
  • BPM-T (Brief Problem Monitor-Teacher Form for Ages 6-18)
  • BPM-Y (Brief Problem Monitor-Youth Form for Ages 6-18)
  • TRF (Teacher Report Form)
  • C-TRF (Caregiver-Teacher Report Form)
  • YSR (Youth Self-Report for Ages 11-18)
 • BOCS (Brief Obsessive Compulsive Scale)
 • EORTC QLQ-delskalor
  • QLQ-BR23 (Bröstcancer)
  • QLQ-CR29 (Colorektalcancer)
  • QLQ-HN35 (Head & neck)
  • QLQ-OG25 (Esofaguscancer/ventrikelcancer)
 • EWSAS-U, EWSAS-F (Education, Work and Social Adjustment Scale, Ungdom och Förälder)
 • FASM (Functional Assessment of Self-Harm)
 • hurmårdu.nu (för testning och utvärdering)
 • IPAQ (International Physical Activity Questionnaires)
 • LPFS-BF (Level of Personality Functioning Scale – Brief Form 2.0)
 • MAIA-2 (Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness)
 • PCL-5 (PTSD Checklist for DSM-5)
 • PID-5 (Personality Inventory for DSM-5)
 • QIDS-A17-SR Föräldrar, QIDS-A17-SR Tonåring (Quick Inventory of Depressive Symptomatology)
 • Toxkontroll. Framtaget tillsammans med Cancervården, Region Skåne

Förbättringar & buggfixar

 • Förbättringar i sökning av skattningar i Bibliotek och Administration
 • Förbättringar i hantering och publicering av Nyheter
 • Kopiering av resultat för M.I.N.I och M.I.N.I Kid
 • Interna kodförbättringar
 • Förbättrad hantering av misslyckade SMS utskick
 • Hantering och information till behandlare om felaktiga mailadresser till lärare
Notera att innehållet i releasen är preliminärt och funktionalitet kan tillkomma eller tas bort under arbetets gång. De delar i releasen som är beroende av externa granskningar kan komma att ändras och senareläggas.