- Blåappen version

Blåappen 5.3 – oktober 2020

I Blåappen 5.3 introduceras inloggning med Mobilt BankID och Freja. Flera nya skattningar utvecklas och vi inför ny förbättrad funktionalitet på Resultat- och Analyssidan.

Nya funktioner

 • Inloggning med mobilt BankID och Freja eID för patienter
 • Filtrering av Aggregerade dimensioner (totalskalor) på Resultat- och analyssidan, graf och kopiering till journalsystem
 • Meny för att navigera mellan grupper/sektioner i besvarade (BCFPI, 5-15R & MADRS-S)

Skattningar 

 • Ny skattning: M.I.N.I KID
 • Ny skattning: RAND-36
 • Ny skattning: Hälsoskattning för cancerrehabilitering
 • Ny skattning: WURS
 • Ny skattning: YCPC
 • Ny skattning: BSQ-C8
 • Ny skattning: A-DES
 • Ny skattning: CDC
 • Ny skattning: 20 Beteendefrågor föräldrar och ungdomar
 • Utvärdering av videobesök: Ny variant, ”Allmän”, som inte är specifik för Region Skånes forskningsprojekt
 • 5-15R:
  • Benämning av minderåriga som Flicka/Pojke istället för Kvinna/Man i detaljerade resultatet.
  • Gömmer automatiskt frågor som är irrelevanta för patienter under 8 år
  • Samtliga frågor i formuläret görs valfria och poängberäkning görs när minst 70% av frågorna i ett delområde är besvarade
 • CLiP: Ändrat namn till NODS-CLiP och lagt in referenser i informationstext
 • GASA: Lagt in referenser i informationstext
 • BCFPI: Minskat avstånd i mobilläge så att användaren inte behöver scrolla för att klicka på Nästa

Förbättringar & Buggfixar 

 • Formuläret för att lägga till patientkontakt ska hamna i fokus efter att man klickat på ”Lägg till kontakt”
 • Säkerställt att ikoner och typsnitt alltid kan visas
 • Dolda cutoffer som inte är synliga på resultatsidan skall inte kopieras när man kopierar resultat för en skattning.
 • Dolda cutoffer som inte är synliga på resultatsidan ska inte heller visas i biblioteket
 • Dashboard:
  • Konsekvent höjd på staplar i dashboarden på mindre skrämar
  • Staplarna i dashboarden ska visas i samma ordning som på resultatsidan
  • Konsekvent bredd på staplarna i dashboarden
 • Diverse korrigeringar relaterat till layout och styling i webbläsaren Internet Explorer 11
 • Justering av storlek på formulärrubriker för bättre mobilanpassning
 • Admin: Förbättrad meny-layout även om mindre skärmar används
 • Utökad validering av patientnamn så att siffror och specialtecken inte tillåts
 • Skattningar med anonyma svar, exempelvis TSS-2, där svaren inte kan läsas av behandlaren skall inte markeras olästa.
 • Rättat fel i som gjorde att progressindikatorn (navigering mellan frågor i marginalen) i formulär inte alltid fungerade för patient, vårdnadshavare eller lärare
 • Blåappen ska inte kunna översättas till engelska i webbläsaren Edge
 • Administratörer med medarbetaruppdrag av typen Vård och Behandling, men som saknar aktiv enhet i Blåappen, ska inte komma åt patientdata
 • Förtydligat felmeddelande om sms-utskick misslyckas

De delar i releasen som är beroende av externa valideringar kan komma att ändras och senareläggas.