- Blåappen, Stretch Care

ASEBA med CBCL

ASEBA

Härliga nyheter! Blåappen har nu rättigheter till ASEBA, där verktygen för barn blir först ut, det vill säga CBCL, TRF, YSR och BPM. Dessa verktyg anses av många vara ledande inom sitt område med mycket hög kvalitet.

En utmaning med att använda CBCL har varit att det är på papper och därmed komplext att scora och hantera. Genom att det nu blir en digital del av Blåappen förenklas rutinerna avsevärt och kan komma att skapa väldigt stort värde för barn- och ungdomspsykiatrin i Sverige. Nu blir det möjligt att exempelvis användas för alla intag till BUP, istället för att bara använda det i specialfall.

Så här säger ASEBA själva:

The Achenbach System of Empirically Based Assessment (ASEBA) offers a comprehensive approach to assessing adaptive and maladaptive functioning. Developed through decades of research and practical experience to identify actual patterns of functioning, the ASEBA provides professionals with user-friendly tools.

Numerous studies demonstrate significant associations between ASEBA scores and both diagnostic and special education categories. You can relate ASEBA directly to DSM-5 diagnostic categories by using the DSM-oriented scales for scoring ASEBA forms.

Läs också gärna mera om ASEBA på deras hemsida.

Till att börja med gör vi följande verktyg ur ASEBA tillgängliga (och kontakta oss gärna om ni önskar ett av de andra):

  • Child Behavior Checklist for Ages 1½-5 (CBCL/1½-5)
  • Child Behavior Checklist for Ages 6-18 (CBCL/6-18)
  • Caregiver-Teacher Report Form
  • Teacher’s Report Form, Youth Self-Report (YSR)
  • Brief Problem Monitor-Parent Form (BPM-P) for Ages 6-18
  • Brief Problem Monitor-Teacher Form (BPM-T) for Ages 6-18
  • Brief Problem Monitor-Youth Form (BPM-Y) for Ages 6-18

 

Vi arbetar nu för att göra alla dessa tillgängliga till början av 2021 – hör av dig om du vill veta mer!