- Blåappen version

Blåappen 5.1 – april 2020

Version 5.1 är en lättare version med ett par nya skattningar och som i övrigt fokuserar på att förbättra interna kvaliteten i Blåappen.

Nya funktioner

 • Ny skattning: Revised Child Anxiety and Depression Scale (RCADS)
 • Ny skattning: Mood and Feelings Questionnaire (MFQ)
 • Ny skattning: Formulär för screening av personer med ryggmärgsskada
 • Användarmanual i form av korta filmer

Förbättringar

 • Förhindra att webbläsares inbyggda översättning används
 • RCADS: Uppdaterat cutoffernas åldersintervall samt ändrat så att patienter utanför ålderskriteriet inte får besvara skattningen
 • BCFPI: datalagring av både beräknade scores och normerade värden
 • BCFPI: Formuleringsuppdateringar BCFPI för frågor under ”Känslokallt beteende” eftersom dubbelnegering kan vara svårt i intervju. Även ändrat namn på skala från ”Känslokallt beteende” till ”Känslomässig flackhet”
 • Länkar i informationstexter är nu klickbara
 • Ändrat termen ”referensvärde” till ”cutoff” genomgående
 • När en schemalagd skattning skickas, används nu senaste versionen
 • Förbättrad design av kommentar i ’Registrera patient’ och ’Ändra patientinformation’
 • Förtydligat information om registrering av samtycke och menprövning.
 • Förtydligat information rörande engångs-PIN.
 • Vid misslyckat borttag av patient öppnas inte resultatöversikten
 • Förbättringar i login-sida för patient, vårdnadshavare och lärare
 • Förbättrad felhantering vid utskrivning av patienter
 • Mindre förbättring i patientöversikt, kommenterad skattning
 • Admin: Utökat maxlängden på kategorinamn från 15 till 25 tecken
 • Admin: Vid redigering av användare visas tilldelade roller korrekt om avbryt väljs
 • Admin: Tydligare felmeddelande om en man lägger till dubblett av tagg
 • Export: Filtera bort alla textsvar vid export av skattningar för att undvika risk att känslig information följer med
 • Export: Ändrat textorientering i export för att undvika överlappande etiketter på grafer
 • Kundspecifika användare i validerings/demo-miljö
 • Automatisk verifiering av externa beroenden vid skapande av nya versioner av Blåappen
 • Förbättrat stöd vid skapande av nya skattningar
 • Förbättrad automatik i hantering av molnmiljöer
 • Förbättrad hantering av känsliga nycklar och certifikat
 • Förbättrad kryptering av känslig data
 • Förbättrade verktyg för granskning av kodkvalitet

Buggfixar

 • SDQ: Fel i scoreberäkning
 • Grundformulär: Informationstext saknades
 • Fel om en skattningsdialog stängdes direkt efter att den öppnats
 • Läst skattning markerades inte som läst
 • Skattning fick ibland status Delvis besvarad även om den var helt besvarad
 • Vissa dialoger kunde inte öppnas igen om de stängts med Esc-knappen
 • Dialoger med osparade ändringar kunde stängas genom att klicka utanför dialogen
 • Vissa dialoger saknade ”Stäng”-knapp
 • Felaktig radbrytning i dialog för ’Makulera skattning’
 • Felaktig beräkning av ålder i patientvyn
 • Många och långa patient-taggar gjorde att övrigt innehåll hamnde utanför bild
 • Långa titlar överlappade annan text (Internet Explorer 11)
 • Det gick inte att söka på fullt personnummer
 • Export: En kolumn för mycket exporterades
 • Export: Samtliga vårdtillfällen för önskad period exporterades inte
 • Administration: Felaktig styling av enhetsgrupper i Internet Explorer 11