- Pulstavlan, Stretch Care

150 pulstavlor i Skåne

Den förste januari 2020 så har över 150 vårdavdelningar på sjukhusen inom Region Skåne installerat och kommit igång med digital vårdplanering med hjälp av Pulstavlan och stora touchskärmar.

Under 2019 installerades Pulstavlan på bred front inom hela Region Skåne. Det gick betydligt bättre än förväntat. Antagandet i början av året var att många avdelningar skulle vilja avvakta då det för många avdelningar skulle innebära ett nytt arbetssätt, och därmed var målet att ca 70 avdelningar skulle ha Pulstavlan innan årets slut. Efterfrågan visade sig dock vara betydligt större än väntat från vårdpersonalen och de olika vårdavdelningarna.

På alla 10 sjukhusen, inom både somatik och psykiatri, så tillför nu Pulstavlan ett stort värde i vardagen. På akuten i Lund och Malmö får de nu också en digital översikt om akutplatserna på avdelningarna och kan nu placera ut patienterna på ett snabbt och enkelt sätt. Det tycker vi är helt fantastiskt, vilken snabb och positiv utrullning detta har varit!