- Blåappen version

Blåappen 7.5

Nya funktioner

 • Patientansvarig
 • Stöd för lokala id-format (t.ex. lokalt reserv-id)
 • Adminverktyg för att söka efter kontaktuppgifter
 • Fortsatt utveckling av stöd för flera språk
 • Program via externa export API:et
 • Integration till journalsystemet Cosmic

Skattningar & Dagböcker

Nya dagböcker

 • Ej fastställt

Nya skattningar

 • BAD-14 (Brief AntiDepressant Side-Effect Monitor)
 • Nya varianter av Somatiska kontroller
 • SPS (Social Phobia Scale)
 • SIAS (Social Interaction Anxiety Scale)

Skattningar på engelska

 • PHQ-9
 • GAD-7
 • SDQ

Förbättringar & buggfixar

 • Interna kodförbättringar
 • Ingen avisering när skattning tas bort
 • Förenklad hantering av systeminställningar

 

Innehållet i versionen är preliminärt och kan komma att ändras eller senareläggas.