- Blåappen version

Blåappen 7.5 – April 2024

Nya funktioner

 • Patientansvarig
 • Notis på startsidan när Klinikerskattning/intervju finns att besvara
 • Stöd för lokala id-format, t.ex. lokalt reserv-id. (Kontakta Stretch Care för mer information och beställning)
 • Adminverktyg för att söka efter kontaktuppgifter och misslyckade SMS-utskick
 • Program via externa export API:et
 • Integration till journalsystemet Cosmic, läs mer här
 • Möjlighet att tillåta kommentar vid godkänt samtycke
 • Visa patientens fulla namn för inloggad skolpersonal samt kontaktuppgifter till enheten som registrerat skolpersonalen
 • Inställning på enhetsgrupp för aktivering av inkorg för prioriterade notiser
 • Möjlighet att registrera skolpersonal även om patienten fyllt 18

Skattningar & Dagböcker

Nya skattningar

 • AQ-10 (Autism Spectrum Quotient-10, föräldravariant)
 • BAD-14 (Brief AntiDepressant Side-Effect Monitor)
 • BIS (Body Image Scale)
 • GCLS (Gender Congruence and Life Satisfaction)
 • Nya varianter av Somatiska kontroller
 • SPS (Social Phobia Scale)
 • SIAS (Social Interaction Anxiety Scale)
 • UGDS (Utrecht Gender Dysphoria Scale)
 • Formulär för forskningsstudie (IRMA)
 • Formulär för forskningsstudie (KIM) om könsdysfori

Ändrade skattningar

 • Justeringar Anamnesformulär Barn lång
 • Korrigerat felaktig beskrivning på fråga i formuläret Ung Bupkontakt som sa att alternativet Annat fanns trots att det alternativet inte var tillgängligt.
 • Åldersrekommendation på CRAFFT enligt det som står i infotexten (12-21 år)
 • Uppdaterad licensmodell för EHP-30. ”Fri för offentligt finansierad vård. För privat verksamhet är kostnaden 90 kr per styck.”

Skattningar på engelska

 • PHQ-9
 • GAD-7
 • SDQ

Förbättringar & buggfixar

 • Interna kodförbättringar
 • Bakgrundsfärger motsvarande cutoffer även på stapeldiagram. Möjlighet att filtrera i alla diagramtyper på såväl dimension som svarstillfälle
 • Fler formulär får diagramtypen ”Linje per dimension” som standardgraf vid jämförelse
 • Ingen avisering när skattning tas bort
 • Korrigerat max-värde i AS-18 graf
 • Förenklad hantering av systeminställningar
 • Förtydligande i adminmanual angående syftet med Program
 • Möjlighet att visa alla frågor på en sida i ett besvarat formulär
 • Uppmaning att kontrollera ändringar vid uppdatering av kontaktuppgifter
 • Inkludera hela skattningsnamnet i kopierad journalanteckning
 • Förenklad konfigurering av antal utskick av återkommande skattning i program
 • Länk till instruktionsfilmer för patient, vårdnadshavare och skolpersonal från inloggningssidor och inbjudningar

 

Patchar

En patch är en uppdatering med förbättringar och buggfixar som görs löpande vid behov efter att en huvudversion installerats.

7.5.1

 • Val av kön vid registrering av patienter med lokalt id
 • Korrigerat fel i filtrering av mina prioriterade svar på startsidan
 • Förbättrad layout vid grafisk analys
 • Konfiguration för Cosmic-integration

7.5.2

 • Korrigerat så att kön sätts till rätt värde vid registrering av kvinnliga patienter

7.5.3

 • Uppgradera Inera PU till version 5
 • Korrigerat felstavning
 • Korrigerat information om informationssäkerhet i inbjudan till patient
 • Uppdaterat kvalitetsgranskare på Anamnes Barn Lång

7.5.4

 • Kunna välja vårdenheter i enhetsväljaren

7.5.5

 • Stöd för flera versioner av PU-tjänst
 • Förenklad programadministration av AQ-10
 • Förtydligande information till lärare vid val av elev
 • Administratörer kan söka i loggen på id
 • Korrigerat hantering skattningar i program som inte ska tas bort
 • Korrigerat fel som gjorde att obesvarade ej inkluderades i resultatrapport trots att det var valt
 • Korrigerat så att alla delar av rehab-planen visas