- Blåappen version

Blåappen 7.4 – Vintern 2023

Nya funktioner

 • Behandlingsprogram & informationsmaterial
 • Patientappen på engelska och stöd för formulär på fler språk
 • Ansvarig behandlare
 • Rapport för BCFPI uppföljning
 • Stöd för inloggning med BankID i behandlarappen (valfritt)
 • Extern trigger i program och integrtion till ARIA
 • Schemaläggning av program
 • Förhandsgranska dagböcker
 • Hantering av inaktiva program
  • Automatisk avslut av program
  • Notis om inaktiva program på startsidan

Skattningar & Dagböcker

Nya dagböcker

 • Rehabplan
 • Stämningsdagbok för Bipolära patienter
 • …fler är under planering

Nya skattningar

 • PID-5-IRF (Personality Inventory for DSM-5 – anhörigvarianten)
 • NIMH-TSS (NIMH Trichotillomania Symptom Severity Scale)
 • NIMH-TIS (NIMH Trichotillomania Impairment Scale)
 • SIHD (The Structured Interview for Hoarding Disorder)
 • FAPBI (Frequency and acceptability of partners behavior)
 • IDA (Intervju vid Diagnostik av Autism)
 • Nöjdhetsenkät rehabilitering
 • SCI (Sleep Condition Indicator)
 • Utvärdering digitala grupper (Bup och hab)

Förbättringar & buggfixar

 • Förbättringar av grafer, exempelvis färgindikator frö cutoffer i linjediagram
 • Interna kodförbättringar

 

Innehållet i versionen är preliminärt och kan komma att ändras eller senareläggas.